Facebook, Google, Zalo, Coccoc.ADS

Bán Hàng Online, Chạy Quảng Cáo Đúng Mục Tiêu, Tiết Kiệm Chi Phí, Hỗ Trợ Trọn Đời, Học và áp dụng thực tiễn.

Digital marketing tổng thể

Marketing chiến dịch, Event marketing tại điểm bán, triển khai kênh thương mại điện tử, sáng tạo nội dung, phát triển fanpage…

Thiết kế, xây dựng website

Cách thức hoạt động của website,Yếu tố cần thiết khi xây dựng website, Quy trình: Lưu ý khi xây dựng và phát triển website, Thực hành phân tích website trực tiếp, Thêm tài liệu để đọc hướng dẫn setup website bằng wordpress, mua themes..

Thiết lập KPIs & Marketing plan

"Tổng quan về Digital Marketing, khái niệm và quy trình lập kế hoạch marketing, Marketing Research, Kế hoạch Digital Marketing, Ý tưởng triển khai hoạt động truyền thông, Hướng dẫn tối ưu hoá website và landing page…"

DỰ ÁN THỰC TẾ TẠI ENS

Đào Tạo Digital Marketing - Triển Khai Thương Mại Điện Tử cho Doanh Nghiệp và Cửa Hàng

GIẢI PHÁP MARKETING CÔNG TY ENS

Network slution - Agency - Media - Coach
icon-box-01
Agency

"Marketing theo chiến dịch, Triển khai kênh Thương mại điện tử, Xây dựng Website, SEO Marketing
"

icon-box-02
Training

"Digital Marketing tổng thể, Thiết lập KPIs & Marketing Plan, Quảng cáo, Xây dựng Website, Media

"

icon-box-03
Coach

"Huấn luyện doanh nghiệp, Huấn luyện phòng Nhân sự, Huấn luyện phòng Marketing
"

icon-box-04
Slution

"Hoạch định chiến lược doanh nghiệp, Xây dựng bộ máy doanh nghiệp, Hoạch định chiến lược Sales
"

Khóa Học Gia Sư Tiện Ích

Đăng kí ngay với chúng tôi để được tư vấn về khóa học mà bạn cần nhất để phát triển doanh nghiệp.


    Nhập Từ Khóa Của Bạn