KIẾN THỨC

[section] [ux_text font_size=”1.8″ text_align=”center” text_color=”rgb(172, 0, 0)”]

KIẾN THỨC

[/ux_text] [ux_text font_size=”1″ text_align=”center” text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

[/ux_text] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7513″ link=”https://godigital.enschannel.com/book”] [ux_text font_size=”1.2″ text_align=”center” text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

Tron bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

[/ux_text] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7514″ link=”https://godigital.enschannel.com/book”] [ux_text font_size=”1.2″ text_align=”center” text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

[/ux_text] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [button text=”% NEW VISITS % LƯỢT TRUY CẬP MỚI” style=”gloss” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/kien-thuc/new-visit”] [button text=”404 ERROR – LỖI 404″ style=”gloss” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/kien-thuc/-404-error”] [button text=”ABANDONMENT RATE – TỶ LỆ TỪ BỎ” style=”gloss” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/kien-thuc/abandonment-rate-t%E1%BB%B7-l%E1%BB%87-t%E1%BB%AB-b%E1%BB%8F”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [button text=”360-MARKETING TIẾP THỊ 360 ĐỘ” style=”gloss” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/kien-thuc/360-marketing”] [button text=”A/B TESTING THỬ NGHIỆM A/B” style=”gloss” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/kien-thuc/ab-testing-th%E1%BB%AD-nghi%E1%BB%87m-ab”] [button text=”ABOVE THE FOLD TRONG MÀN HÌNH ĐẦU TIÊN” style=”gloss” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/kien-thuc/above-the-fold-trong-m%C3%A0n-h%C3%ACnh-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn”] [/col] [/row] [button text=”TẤT CẢ BÀI VIẾT” color=”secondary” style=”gloss” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-angle-right” link=”https://marketingens.com/category/godigital/kien-thuc/”] [/section] [block id=”7521″]

Nhập Từ Khóa Của Bạn