SEO

Cách chạy quảng cáo Facebook: Hướng dẫn từng bước để quảng cáo trên Facebook

Cách chạy quảng cáo Facebook: Hướng dẫn từng bước để quảng cáo trên Facebook

Khi thiết lập quảng cáo Facebook trả phí, có rất nhiều hộp cần kiểm tra. Bạn đang nhắm đúng người? Là kích thước hình ảnh của bạn để quy mô? Bạn đang chạy đúng loại quảng cáo? Nếu chúng ta trung thực, nó có thể gây ra một chút bối rối. Với hơn 2,3 tỷ người sử dụng Facebook mỗi […]

Ứng dụng của social media

Ứng dụng của social media

Ứng dụng của social media Chúng ta biết rằng Social Media là hình thức tiếp thị truyền thông dựa trên nền tảng mạng xã hội. Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ ứng dụng cho chiến lược marketing như thế nào, làm sao để có hiệu quả cao nhất? Mời bạn cùng tìm hiểu 6 […]

1 2 5

Nhập Từ Khóa Của Bạn