Google

Cách chạy quảng cáo Facebook: Hướng dẫn từng bước để quảng cáo trên Facebook

Cách chạy quảng cáo Facebook: Hướng dẫn từng bước để quảng cáo trên Facebook

Khi thiết lập quảng cáo Facebook trả phí, có rất nhiều hộp cần kiểm tra. Bạn đang nhắm đúng người? Là kích thước hình ảnh của bạn để quy mô? Bạn đang chạy đúng loại quảng cáo? Nếu chúng ta trung thực, nó có thể gây ra một chút bối rối. Với hơn 2,3 tỷ người sử dụng Facebook mỗi […]

Giải pháp di động dành cho mọi người

Smartphone phát triển không ngừng trong vài năm trở lại đây đã khiến cho việc đầu tư vào quảng cáo In-app ngày càng trở nên đáng cân nhắc. Do thói quen, hành vi người dùng tại Việt Nam, số người sở hữu Smartphone nhiều hơn PC 9% và đứng thứ 7 trên thế giới.

Các thiết bị điện thoại di động ngày càng trở nên thông minh, kéo theo việc truy cập Internet nhanh chóng và tiện dụng. Tất cả thổi bùng ngọn lửa mới cho “Mobile marketing”. Trên thực tế, mobile display ads chiếm hơn 50% tất cả các display ads. Nhưng nhiều nhà quảng cáo vẫn phải đắn đo suy nghĩ với cùng một câu hỏi: Đầu tư bao nhiêu vào quảng cáo in-app có những ưu nhược điểm gì?

Nhập Từ Khóa Của Bạn