HOME

[row h_align=”right” depth_hover=”3″] [col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”20px 0px 0px 0px” align=”center”] [ux_image id=”7356″ image_size=”original” width=”90″] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”7361″ image_size=”medium”] [row_inner visibility=”hide-for-small”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ max_width=”50px”] [ux_image id=”7362″ image_size=”thumbnail” link=”https://www.facebook.com/messages/t/godigital.ens”] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7578″ image_size=”thumbnail” link=”https://zalo.me/0902926119″] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7579″ image_size=”thumbnail” link=”https://meet.google.com/qbb-jjkq-grr”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center” visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”7358″ image_size=”medium”] [button text=”DỊCH VỤ THÀNH VIÊN” color=”alert” radius=”10″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center” visibility=”hide-for-small”] [ux_image id=”7360″ image_size=”medium” width=”63″] [button text=”NHƯỢNG QUYỀN” color=”alert” radius=”10″] [/col] [/row] [section bg=”7541″ bg_size=”original” effect=”sparkle” dark=”true” padding=”0px”] [ux_slider] [ux_image id=”7530″ image_size=”original” animate=”fadeInLeft”] [ux_image id=”7531″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image id=”7532″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image id=”7533″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image id=”7534″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image id=”7535″ animate=”fadeInLeft”] [ux_image id=”7536″ animate=”fadeInLeft”] [/ux_slider] [/section] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [title style=”center” text=”Học Go Digital tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM” tag_name=”h4″ color=”rgb(140, 2, 0)” size=”95″] [button text=”XEM NGAY” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ expand=”true”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [title style=”center” text=”Học Go Digital tại Không gian sáng tạo trẻ ĐH Quy Nhơn” tag_name=”h4″ color=”rgb(140, 2, 0)” size=”95″] [button text=”XEM NGAY” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ expand=”true”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [title style=”center” text=”Học Go Digital tại Cao Đẳng Xây Dựng TP.HCM” tag_name=”h4″ color=”rgb(140, 2, 0)” size=”95″] [button text=”XEM NGAY” color=”secondary” size=”large” padding=”0px 0px 0px 0px” radius=”10″ expand=”true”] [/col] [/row] [button text=”GIỚI THIỆU FOR BUSINESS (NÂNG CAO)” color=”alert” size=”xlarge” expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/for-business”] [section] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://youtu.be/xxbdyt8rhA4?si=yVdfEvxTWCNicHt8″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [title text=”Chương trình Go Digital For Business” tag_name=”h4″] [ux_text font_size=”1″ line_height=”1.6″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

1. Dành cho Doanh nghiệp tại Việt Nam và cả ở Nước ngoài. Lớp học tổ chức cả Online và Trực tiếp.

[/ux_text] [button text=”Đăng ký trải nghiệm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”underline” expand=”true” icon=”icon-angle-right” link=”https://godigital.enschannel.com/su-kien/trai-nghiem”] [ux_text font_size=”1″ line_height=”1.6″]

2. Đặc biệt là chương trình học 60 giờ trong hơn 10 tuần để triển khai Digital cho doanh nghiệp hiệu quả.

[/ux_text] [button text=”Xem chương trình” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”underline” expand=”true” icon=”icon-angle-right” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/for-business”] [/col] [/row] [/section] [button text=”GIỚI THIỆU KHOÁ FACEBOOK ADS” color=”alert” size=”xlarge” expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/facebook-ads”] [section] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://youtu.be/o1Er1QLjusI?si=m4765keL1J2Z4UQQ”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [title text=”KHÓA HỌC FACEBOOK ADS” tag_name=”h4″] [ux_text font_size=”1″ line_height=”1.6″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

1. Dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp đang muốn quảng cáo, marketing hiệu quả trên Facebook..

[/ux_text] [button text=”Đăng ký trải nghiệm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”underline” expand=”true” icon=”icon-angle-right” link=”https://godigital.enschannel.com/su-kien/trai-nghiem”] [ux_text font_size=”1″ line_height=”1.6″]

2. Đặc biệt là chương trình học 51 giờ trong 6 tuần để triển khai Facebook Marketing giá trị. Khoá học được rất nhiều học viên đăng ký và nhận được phản hồi rất tốt.

[/ux_text] [button text=”Xem chương trình” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”underline” expand=”true” icon=”icon-angle-right” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/facebook-ads”] [/col] [/row] [/section] [button text=”GIỚI THIỆU CHO NGƯỜI MỚI (CƠ BẢN)” color=”alert” size=”xlarge” expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/for-beginner”] [section] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://youtu.be/1qbEvBlXS0M?si=gtFc1pjaozGOEX-E”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [title text=”Chương trình Go Digital For Beginner” tag_name=”h4″] [ux_text font_size=”1″ line_height=”1.6″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

1. Tổ chức thi và nhận học bổng 1,5 triệu

[/ux_text] [button text=”Xem học bổng” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”underline” expand=”true” icon=”icon-angle-right” link=”https://godigital.enschannel.com/su-kien/Quy-nhon-hometown”] [ux_text font_size=”1″ line_height=”1.6″]

2. Đặc biệt là chương trình học 90 giờ trong hơn 3 tháng để nắm chắc thiết kế, nội dung, facebook, google để tự tin trang bị hành trang tương lai

[/ux_text] [button text=”Xem chương trình” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”underline” expand=”true” icon=”icon-angle-right” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/for-beginner”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Media Left Large” bg_color=”rgb(172, 0, 0)” padding=”0px” video_visibility=”visible”] [row style=”collapse” col_bg=”rgb(172, 0, 0)” width=”full-width” v_align=”equal”] [col span=”7″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7374″ margin=”60px 0px 0px 0px”] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

LỊCH KHẢI GIẢNG

[/ux_text] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

■ Khóa Go Digital Tour

■ Lớp B1: Hàng tuần

[/ux_text] [button text=”Chi tiết nội dung học tại đây” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”underline” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” icon_reveal=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/camp”] [/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”left” max_width=”520px”] [ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

■ Khóa Business (Advance)

■ Lớp A1: Hàng tuần

[/ux_text] [button text=”Chi tiết nội dung học tại đây” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”underline” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” icon_reveal=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/camp”] [ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

■ Khóa Website&SEO

■ Lớp W1: Thứ 2 – 20/11 lúc 19h00 – 21h00

[/ux_text] [button text=”Chi tiết nội dung học tại đây” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”underline” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” icon_reveal=”true”] [ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

■ Khoá Facebook, Tiktok Ads

■ Lớp F1: Thứ 3 – 28/11 lúc 17h00 – 19h00

[/ux_text] [button text=”Chi tiết nội dung học tại đây” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”underline” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” icon_reveal=”true”] [ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

■ Khoá Thiết Kế

■ Lớp C1: Thứ 2 – 4/12 lúc 17h00 – 19h00

[/ux_text] [button text=”Chi tiết nội dung học tại đây” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”underline” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left” icon_reveal=”true” link=”https://hcmute.enschannel.com/khoa-hoc/design”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”] [row style=”large” v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7375″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”] [ux_text text_color=”rgb(172, 0, 0)”]

Lịch thi bổng tháng 11

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.2″ line_height=”1″ line_height__sm=”1.1″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

■ Đợt 1: Thứ 7 – 11/11 lúc 8h00 – 10h00

■ Đợt 2: Thứ 7 – 11/11 lúc 14h00 – 16h00

■ Đợt 3: Thứ 7 – 18/11 lúc 8h00 – 10h00

■ Đợt 4: Thứ 7 – 18/11 lúc 14h00 – 16h00

■ Đợt 5: Thứ 7 – 25/11 lúc 8h00 – 10h00

[/ux_text] [button text=”Đăng ký tại đây” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”underline” expand=”0″ icon=”icon-angle-right” icon_pos=”left”] [/col] [/row] [/section] [ux_image id=”4713″] [button text=”HÌNH ẢNH HỌC VIÊN” color=”alert” size=”xlarge” expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/thu-vien-anh”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”7381″ width=”99″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”7382″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”7384″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”7383″] [/col] [/row] [button text=”LỊCH TRÌNH” color=”alert” size=”xxlarge” expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/thu-vien-anh”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”] [ux_slider margin=”10px” hide_nav=”true”] [ux_image id=”7548″] [ux_image id=”7546″] [/ux_slider] [button text=”Chương trình học” color=”secondary” style=”outline” padding=”0px 0px 0px 0px” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh/for-beginner”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”] [ux_slider margin=”10px”] [ux_image id=”7550″] [ux_image id=”7551″] [ux_image id=”7552″] [/ux_slider] [button text=”CHỨNG NHẬN – HỌC BỔNG” color=”secondary” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/su-kien/hoc-bong_1″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”] [ux_slider margin=”10px”] [ux_image id=”7554″] [ux_image id=”7555″] [ux_image id=”7556″] [/ux_slider] [button text=”TRÃI NGHIỆM MIỄN PHÍ” color=”secondary” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/su-kien/trai-nghiem”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”] [ux_slider margin=”10px”] [ux_image id=”7558″] [ux_image id=”7559″] [/ux_slider] [button text=”GAMES” color=”secondary” style=”outline” radius=”10″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/su-kien/game”] [/col] [/row] [button text=”GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG” color=”alert” size=”xlarge” expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/gioi-thieu/giang-vien”] [row v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center”] [ux_slider] [ux_image id=”7565″] [ux_image id=”7566″] [/ux_slider] [ux_text font_size=”1.3″ line_height=”1.8″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Giảng viên giỏi, tâm huyết

[/ux_text] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″] [ux_slider] [ux_image id=”7567″] [ux_image id=”7568″] [/ux_slider] [ux_text font_size=”1.3″ line_height=”1.8″ text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Trợ giảng tận hình hướng dẫn

[/ux_text] [/col] [/row] [section] [row] [col span=”5″ span__sm=”12″] [ux_image id=”7393″] [ux_html] [/ux_html] [ux_html] [/ux_html] [ux_html] [/ux_html] [/col] [col span=”7″ span__sm=”12″]

ĐỊA ĐIỂM HỌC

[ux_image id=”7394″] [ux_image id=”7395″] [ux_text font_size=”1.5″ line_height=”1.9″ text_color=”rgb(172, 0, 0)”]

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

■ 01 Võ Văn Ngân, Q Thủ Đức
■ Toà nhà BCA, 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Quận 10
■ E9 Biệt Thự Đại Phú Gia, Tp. Quy Nhơn

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(172, 0, 0)” video_visibility=”visible”] [button text=”NOTHING IS IMPOSSIBLE! GO DIGITAL” color=”white” style=”underline” size=”xlarge” expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/dang-ky”] [ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC:

Đào tạo để học viên có thể làm tốt tạo ra sản phẩm, dự án hoặc đi làm kiến được hơn 10 triệu trong vòng 6 tháng.

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO:

Hoàn tất học phí sau khi làm ra được sản phẩm, dự án hoặc đi làm.

CÂU HỎI VỀ GIÁ PHẢI TRẢ:

Tiềm năng kiếm tiền của bạn từ việc vận dụng điều học được là bao nhiêu? Bạn có sẵn sàng đầu tư cho bản thân, công việc để khai thác tiềm năng của mình?

[/ux_text] [button text=”ĐĂNG KÝ” color=”white” style=”gloss” animate=”bounceInUp” radius=”99″ depth_hover=”2″ expand=”true” link=”https://godigital.enschannel.com/dang-ky”] [/section] [accordion] [accordion-item title=”Học Digital Marketing để làm gì?”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Khi bạn search tìm trên Google, Facebook bạn sẽ thấy rất nhiều chia sẻ về lợi ích, sự quan trọng, tính ứng dụng, xu hướng Digital. Bạn cũng có thể quan sát thấy những người làm Digital Marketing và thành công
Hay thực tế nhất có lẽ là một số mẫu tuyển dụng Digital Marketing hấp dẫn, lương >1000.
Bạn hãy tìm thử xem nhé! Sau đó tham gia Go Digital.

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Mức lương khi ra mới ra làm Digital Marketing”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

Gợi ý: đầu tiên bạn cần hiểu đặc điểm CV – kỹ năng, kinh nghiệm để làm tốt – khung lương tương ứng với một số vị trí từ thực tập – giám đốc – chủ doanh nghiệp.

 • Intern: đủ xăng xe, ăn uống (thường 1 – 3 triệu)
 • Executive: 5 – 8 triệu
 • Senior: 8 – 12 – 15 triệu
 • Manager: > 1.000 USD (tuỳ công ty lớn – nhỏ, công ty nước ngoài sẽ có chệnh lệch đáng kể)
 • Director: Lương cứng > 1.500 USD + % KPI (tính theo Doanh thu, lợi nhuận)
 • Founder: tính theo lợi nhuận = doanh thu – chi phí
  Đa dạng để các bạn có nhiều góc nhìn lựa chọn phù hợp với bản thân.
  Sẽ có buổi chia sẻ, định hướng cho các bạn tại trường và trên Fanpage của Marketing ENS. Bạn có thể đăng ký tham gia nhé!

Chúc bạn sớm đạt được vị trí và mức lương mong đợi

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Kinh nghiệm xin việc và phỏng vấn”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

STEP 1 : TÌM KIẾM CÔNG TY, VỊ TRÍ YÊU THÍCH

STEP 2 : CHUẨN BỊ 1 CV ƯNG Ý

STEP 3 : TÌM EMAIL CONTACT CỦA LEADER MARKETING HOẶC GIÁM ĐỐC CÔNG TY – TỰ ĐỀ CỬ

STEP 4 : CHUẨN BỊ FILE, NỘI DUNG THUYẾT PHỤC KHI PHỎNG VẤN

STEP 5 : DEAL LƯƠNG, THƯỞNG CHÍNH SÁCH, THỜI GIAN LÀM VIỆC

STEP 6 : TRAU DỒI KỸ NĂNG LÀM VIỆC, PHỐI HỢP, LÀM KẾ HOẠCH, TRIỂN KHAI, BÁO CÁO

Bí quyết chinh phục nhiều công ty tập đoàn lớn như VNG, Vingroup, Thế Giới Di Động, ENS được tổ hợp chi tiết trong file Link https://www.dropbox.com/s/2j69bv99x0s5br5/28.11.pptx?dl=0

Sẽ có buổi chia sẻ, định hướng cho các bạn tại trường và trên Fanpage của Marketing ENS. Bạn có thể đăng ký tham gia nhé!

Chúc bạn sớm đạt được vị trí và mức lương mong đợi

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Bạn muốn làm Youtuber? Cần bắt đầu và làm những gì?”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Bạn cần tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng và quan trọng thực hành: Xác định chủ đề, đối tượng; quay – dựng Video; PR Marketing cho video và Kênh; đo lường, tối ưu; đếm view

Gợi ý:

 • What – Định nghĩa:
 • Why – Lợi ích, lý do vì sao cần
 • How – Cách thức, bí quyết, phương pháp làm
 • What if – Tình huống giả định, nếu … thì ….
 • Câu hỏi để thảo luận
 • Casestudy
 • Tổng kết

Ở chương trình Go Digital bạn có thể được gặp mặt và giao lưu với các Youtuber TRIỆU VIEW

Chúc bạn sớm trở thành Youtuber TRIỆU VIEW

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Bạn muốn chạy quảng cáo Facebook? Cần bắt đầu và làm những gì?”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Bạn cần tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng và quan trọng thực hành: Phân tích thị trường, Target đối tượng, Xây dựng nội dung, Kỹ thuật chạy quảng cáo, Cách tối ưu quảng cáo, Báo cáo.

Gợi ý:

 • What – Định nghĩa:
 • Why – Lợi ích, lý do vì sao cần
 • How – Cách thức, bí quyết, phương pháp làm
 • What if – Tình huống giả định, nếu … thì ….
 • Câu hỏi để thảo luận
 • Casestudy
 • Tổng kết

Ở chương trình Go Digital bạn có thể được gặp học và gặp gỡ với các giảng viên có thâm niên và kinh nghiệm xài tiền quảng cáo Facebook > 2 tỷ / tháng

Chúc bạn sớm trở thành chuyên gia Facebook Ads

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Bạn muốn chạy quảng cáo Google? Cần bắt đầu và làm những gì?”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Bạn cần tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng và quan trọng thực hành: Phân tích thị trường, Target đối tượng, Xây dựng nội dung, Kỹ thuật chạy quảng cáo Google Search – Hiển thị (GDN) – Shopping Ads …, Cách tối ưu quảng cáo Google, Báo cáo.

Gợi ý:

 • What – Định nghĩa:
 • Why – Lợi ích, lý do vì sao cần
 • How – Cách thức, bí quyết, phương pháp làm
 • What if – Tình huống giả định, nếu … thì ….
 • Câu hỏi để thảo luận
 • Casestudy
 • Tổng kết

Ở chương trình Go Digital bạn có thể được gặp học và gặp gỡ với các giảng viên có thâm niên và kinh nghiệm xài tiền quảng cáo Google khủng

Chúc bạn sớm trở thành chuyên gia Google Ads

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Bạn muốn làm website? Cần bắt đầu và làm những gì?”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

ạn cần tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng và quan trọng thực hành: Lựa chọn tên miền, nền tảng xây dựng Website, Cấu hình Website và Landing Page, Xây dựng chức năng, Audit Web, Vận hành và phân quyền

Gợi ý:

 • What – Định nghĩa:
 • Why – Lợi ích, lý do vì sao cần
 • How – Cách thức, bí quyết, phương pháp làm
 • What if – Tình huống giả định, nếu … thì ….
 • Câu hỏi để thảo luận
 • Casestudy
 • Tổng kết

Ở chương trình Go Digital bạn có thể được gặp học và gặp gỡ với các giảng viên có thâm niên và kinh nghiệm làm Website cực đỉnh. Làm website trong 1s 30 phút

Chúc bạn sớm trở thành chuyên gia Website

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Bạn muốn đứng top Google tìm kiếm? Cần bắt đầu và làm những gì?”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Bạn cần tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng và quan trọng thực hành: Xây dựng từ khoá, kiểm tra thứ hạng, SEO Onpage và SEO Offpage

Gợi ý:

 • What – Định nghĩa:
 • Why – Lợi ích, lý do vì sao cần
 • How – Cách thức, bí quyết, phương pháp làm
 • What if – Tình huống giả định, nếu … thì ….
 • Câu hỏi để thảo luận
 • Casestudy
 • Tổng kết

Ở chương trình Go Digital bạn có thể được gặp học và gặp gỡ với các giảng viên có thâm niên và kinh nghiệm làm SEO cực giỏi. đã và đang làm việc tại Sendo, FPT, báo VN Express

Chúc bạn sớm trở thành SEOer được nhiều công ty săn đón

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Bạn muốn học xong được giữ lại làm có lương?”] [ux_text font_size=”1.2″ line_height=”1.3″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Chương trình cam kết học và làm sau khi học cho học viên ENS.

Lợi thế: Go Digital của Công ty ENS, trong đó có mảng Agency và đào tạo, tư vấn và giới thiệu nhận sự cho nhiều Công Ty, tập đoàn ở đa dạng ngành nghề.

Quan trọng, cần sẵn sàng về kiến thức, kỹ năng. Sau đó lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực yêu thích, phù hợp để có thể vượt khó khăn theo đuổi lâu bền và đến thành công rực rỡ. Đôi ngũ Go Digital và ENS luôn đồng hành, giúp đỡ bạn.

Mình tin khi bạn muốn học và ở lại làm bạn đã có lựa chọn tốt cho bản thân.

Mạnh mẽ tiến bước. Hẹn gặp bạn ở trường nhé!

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Học Go Digital bao lâu? học phí như thế nào?”] [ux_text font_size=”1.2″ line_height=”1.1″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Có hai khoá học hiện tại là Beginner (30 giờ) và Advance (30 giờ). Chi tiết nội dung bạn hãy xem link bên dưới

Bạn xem thông tin khoá Beginner tại đây: https://ccthcmute.ditigital.vn/for-beginner

Bạn xem thông tin khoá Advance tại đây: https://ccthcmute.ditigital.vn/for-advance

Ưu đãi trong giai đoạn này, mỗi lớp 25 hv:

5 suất học bổng toàn phần (cho SV thi chứng nhận FB và phỏng vấn xuất sắc )

10 suất học phí 1,5 triệu ( giảm 7 triệu cho SV thi chứng nhận FB )

10 suất học phí 4,25 triệu ( giảm 4,25 triệu cho SV ĐH SPKT )

Những khoá chuyên sâu về Content, Facebook Ads, Google Ads hay SEO sẽ bắt đầu khai giảng từ tháng 3/2021. Nếu bạn quan tâm có thể đến trung tâm Đào tạo ngắn hạn của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật để tìm hiểu và được tư vấn nội dung học nhé!

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Giảng viên và chương trình học Digital Marketing”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Các giảng viên chính của Go Digital gồm:

Cô Nguyễn Thị Cẩm Uyên – GV Digital Marketing tại FPT và Founder của ENS: https://www.msuyen.work/

Cô Vũ Thị Tuyết Mai – GVTG Digital Marketing tại FPT Skillking và Marketing team leader Công ty TNHH Kỹ Thuật – Công Nghệ Nam Sơn

Cô Lê Thị Kim Chi – SEO Expert tại báo điện tử VnExpress

Thầy Nguyễn Vũ Bằng

Thầy Bùi Hiếu Đạo

Bên cạnh là Đội ngũ trợ giảng Cứng – Đẹp – Tốt

Tham khảo tại mục Giảng viên và Trợ giảng tại đây

Nếu bạn muốn học và theo nghề cùng các giảng viên, trợ giảng của Go Digital thì chậm chậm.

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Câu lạc bộ Digital tốt có bao nhiêu thành viên? Làm sao để có hiệu quả?”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Câu lạc bộ Digital nhằm mục đích để các bạn có sân chơi, cơ hội cùng rèn luyện, duy trì đam mê, kỹ năng Digital thông qua các hoạt động định kỳ và các dự án thực tế được làm. Sẽ chia làm nhiều chapter, để các mỗi team sẽ có các vị trí sở trường khác nhau từ Planning, Creative, Content, Technical, Thiết kế, Làm video, Đối ngoại,… vì vậy 1 chapter sẽ có khoảng 5 – 10 leader cứng, tổng thành viên trên dưới 100 là tốt nhất.
Sẽ có buổi chia sẻ, định hướng cho các bạn tại trường và trên Fanpage của Marketing ENS. Bạn có thể đăng ký tham gia nhé!

Chúc bạn sớm đạt được vị trí và mức lương mong đợi

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Vì sao nên học Go Digital?”] [ux_text font_size=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Chương trình nội dung thực tế và bài bản nhất. Sứ mệnh của chương trình giúp hơn 1 triệu Doanh nghiệp và nhân sự tại Việt Nam có thể nắm vững, làm tốt Digital Marketing.

Bạn không nên xem GIỚI THIỆU CÔNG TY vì đó là thông tin PR cho doanh nghiệp.

Nhưng bạn nên xem thông tin của ENS – Go Digital

Đặt ra câu hỏi đối với bạn:

 • Bạn có yêu thích các nền tảng công nghệ
 • Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bán thân có thể làm 1 website hay tư chạy chiến dịch quảng cáo để giúp gia đình, Công Ty hay bản thân Kinh doanh tốt hơn
 • Ngoài thời gian học ở trường bạn dành thời gian như thế nào? Trong đó việc gì giúp ích bạn nhiều nhất cho tương lai
 • Nếu bạn bè của bạn cũng học và luyện tập làm Digital Marketing mỗi ngày cùng bạn. Các bạn có thể cùng nhau học, làm và phát triển. Tại sao không?
[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Ưu đãi dành cho HS SV bạn có biết?”] [ux_text font_size=”1.2″ line_height=”1.1″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Chương trình thi học bổng ngay tại trường.

Bên cạnh đó 5 suất học bổng toàn phần (cho SV thi và phỏng vấn xuất sắc )

10 suất học phí 1,5 triệu

10 suất học phí 2,4 triệu

Học phí đã bao gồm website, tên miền, tài khoản công cụ để học lên đến hơn >4triệu đồng.

Liên hệ VP trung tâm đào tạo ngắn hạn ĐH SPKT để đăng ký ngay.

Nếu bạn là SV đã ra trường hoặc đang học tập tại các trường CĐ, ĐH khác lận cận muốn tham gia học thì cũng đừng ngần ngại cứ vào trường học văn phòng trung tập Đào tạo ngắn hạn sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ tận tình.

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Đào tạo Digital Marketing cho doanh nghiệp và SV khác nhau như thế nào?”] [ux_text font_size=”1.2″ line_height=”1.2″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Giống nhau trứic nhé: đó là các nền tảng trong Digital Marketing

 • Khác nhau thì nhiều có thể kể đến
 • Ngân sách chạy
 • Mức học phí
 • Thời lượng
 • Đối tượng học viên
 • ….

Nếu bạn đang cần tìm chương trình đào tạo cho nhân sự trong cty hay team thì đừng ngần ngại, điền thông tin vào link: https://hcmute.ditigital.vn/dang-ky/dao-tao-doanh-nghiep

[/ux_text] [/accordion-item] [accordion-item title=”Doanh nghiệp tài trợ cho học viên Digital Marketing học bổng, hay hỗ trợ CV như thế nào?”] [ux_text font_size=”1.2″ line_height=”1.3″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

Nhà tài trợ chính hiện tại là Công ty ENS và các Công Ty khách hàng, đối tác của ENS. Đội ngũ chúng tôi cũng muốn tìm thêm nhiều hỗ trợ cho học viên.

Học phí đã bao gồm website, tên miền, tài khoản công cụ để học lên đến hơn > 4triệu đồng. Toàn bộ phần chênh lệch và phí giảm viên được ENS tài trợ với mong muốn giúp ích cho các bạn SV và công đồng.

Vì vậy hãy tham gia hỗ trợ chúng tôi để khoá học đến được với nhiều bạn trẻ đang rất cần hành trang Digital Marketing cho tương lai.

Go Digital là gì?

Go Digital do ai phát triển?

Xuất phát từ tình hình thực tế:
Trường học và trung tâm đào tạo về Tiếp Thị Số (Digital Marketing)Thương Mại Điện Tử thực chiến gần như chưa có nhiều, các bạn trẻ cần cơ hội tiếp cận, trải nghiệm dự án thực tế để có thể tìm 1 công việc tốt, ổn định khi ra trường.

Học viên nhiều đắn đo khi chưa có kiến thức để hiểu về ngôn ngữ Digital và ra quyết định chọn đúng nơi, đúng thầy học về Digital Marketing

Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn sử dụng đòn bẩy Công Nghệ Số vào vận hành kinh doanh nhẹ nhàng, hiệu quả, giảm chi phí, muốn chuyển đổi mô hình vận hành kinh doanh đầu cuối về 1 mối.

Nắm bắt, đồng cảm từ nhu cầu đó, nhà sáng lập, diễn giả, nhà huấn luyện, đào tạo Nguyễn Thị Cẩm Uyên bắt đầu khởi động ENS vào tháng 12 năm 2013.

Tháng 7 năm 2015: hợp tác với Trung Tâm Đào Tạo ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

Tháng 11 năm 2019: thay đổi thành Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên Giải Pháp Kết Nối Thương Mại Điện Tử với sự góp vốn của công ty TNHH BCA Group, 87-89 Hồ Bá Kiện, Quận 10.

Tháng 4 năm 2021: đổi thành Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Thương Mại Điện Tử.

Những sự kiện nổi bật
1. Hội thảo E- commerce & E-marketing, có hơn 1.500 SV ở 6 trường ĐH lớn khu vực Q.9 và Thủ Đức tham gia

2. Chương trình học bổng – trắc nghiệm Marketing. Có hơn 700 bạn tham gia và hơn 80 bạn nhận học bổng cho khoá học.

3. Xây dựng chương trình đào tạo hướng đến cộng đồng và dành cho thế hệ trẻ.

4. Những chương trình thi chứng nhận miễn phí và nhận học bổng giá trị dành cho học sinh THCS và THPT

Nhìn chung , ENS vận hành trên 4 mảng chính:
1. Mảng Training : https://godigital.enschannel.com/hanh-trinh
2. Mảng Agency : https://marketingens.com/
3. Mảng Media : https://godigital.enschannel.com/dich-vu-ens
4. Mảng Coach – Consulting : https://godigital.enschannel.com/giai-phap

Với hơn 100 sản phẩm, dịch vụ cung ứng và kế hoạch kinh doanh chi tiết cho mỗi chi nhánh: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTsHcwXIvzJ0EjYPEHPSxOdp3bojLCp0mdxq7kzYTsV9LPKCZSm8pUxWs3UWn08sA/pubhtml

Có ước mơ lớn lao, ENS xây dựng Tầm Nhìn là 1 Doanh Nghiệp Tiên Phong Huấn Luyện Kinh Doanh Thực Chiến Trên Nền Tảng Công Nghệ Số, giúp các Tri Thức Trẻ, các nhà Doanh Nghiệp tự tin vận hành Kinh Doanh Chủ Động và Tự Do Cống Hiến cho Xã Hội, chung tay xây dựng KỶ NGUYÊN SỐ hội nhập CÔNG DÂN TOÀN CẦU.

Tầm nhìn đến năm 2030

Go Digital là không gian kết nối kỹ thuật số, phục vụ người Việt và toàn cầu.

Được tin yêu bởi sự phục vụ tận tâm và sản phẩm, dịch vụ đa dạng, vượt trội.

Hệ thống chuyên nghiệp đào tạo & nhượng quyền Ngành Digital Edu.

Vận hành mạng lưới 1.000 Câu lạc bộ và không gian phát triển kỹ năng số trên toàn quốc với EBIT là 15%.

Trải nghiệm của chúng tôi đặc biệt đến mức 80% khách hàng đến từ giới thiệu.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu trải nghiệm, phát triển kỹ năng số, ứng dụng vào học tập, công việc cuộc sống.

Đó là động lực để ENS gọi vốn và đăng ký Shark Tank.

Khách hàng- Đối tác chiến lược của ENS:

BNI, ActionCoach, EZ Land, FCV – Dutch Lady, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, GangNam Luxury, Hưng Phúc Land, Pi Group, T-Rex của Singapore,…

Đối tác – Khách Hàng nói gì về ENS:

Cùng xem video chia sẻ từ FCV – Dutch Lady và công ty BĐS EZ Land

Link: https://youtu.be/MMM9CtVampM

Link: https://youtu.be/QvMEUCuEMw4?si=pL820Oa8192IqsZK

Video giới thiệu ENS: https://youtu.be/QvMEUCuEMw4?si=pL820Oa8192IqsZK

Go Digital là một dự án, một sản phẩm giúp ENS Corporation hiện thực hoá tầm nhìn, sứ mệnh của mình và đem lại giá trị đóng góp cho cộng đồng. Rất mong nhận được sự ủng hộ, yêu mến của từ các cơ quan Sở, Ban Ngành, Trường Học và độc giả.

[/ux_text] [/accordion-item] [/accordion] [block id=”7521″]

Nhập Từ Khóa Của Bạn