Actions Hành động

Actions Hành động

Actions Hành động

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Actions Activities taken by a digital marketer or audience member in relation to a digital marketing campaign or ad. 

Hành động Các hoạt động được thực hiện bởi nhà tiếp thị số hoặc đối tượng mục tiêu liên quan đến một chiến dịch tiếp thị hoặc quảng cáo. 

Actions (Hành động) – Thuật ngữ và ý nghĩa trong SEO

Trong lĩnh vực SEO, thuật ngữ “actions” (hành động) đề cập đến các hoạt động mà người dùng có thể thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng, nhằm tương tác với nội dung hoặc thực hiện một hành động cụ thể. Actions đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Dưới đây là một số hành động quan trọng được ưu tiên trong SEO:

1. Click through rate (CTR) (Tỷ lệ nhấp chuột): Là hành động mà người dùng nhấp chuột vào kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo để truy cập vào trang web. Tỷ lệ CTR cao cho thấy một tỷ lệ lớn người dùng quan tâm và tương tác với nội dung của bạn.

2. Bounce rate (Tỷ lệ thoát ra): Đây là hành động mà người dùng truy cập vào trang web của bạn nhưng rời đi mà không tương tác với nội dung. Bounce rate thấp cho thấy người dùng quan tâm và tiếp tục duy trì tương tác với trang web của bạn.

3. Time on page (Thời gian trên trang): Hành động đo lường thời gian mà người dùng dành trên mỗi trang của bạn. Thời gian trên trang kéo dài có thể cho thấy nội dung của bạn hấp dẫn và đáng quan tâm.

4. Social signals (Tín hiệu xã hội): Đây là hành động mà người dùng chia sẻ, like hoặc bình luận về nội dung trên các mạng xã hội. Được coi là một chỉ số quan trọng, tín hiệu xã hội thể hiện tính tương tác và phổ biến của nội dung.

5. Conversion rate (Tỷ lệ chuyển đổi): Hành động mà người dùng thực hiện một hành động quan trọng như mua hàng, đăng ký, hay tải xuống thông tin. Tỷ lệ chuyển đổi cao cho thấy nội dung mới có khả năng chuyển đổi người dùng thành khách hàng thực tế.

6. Scroll depth (Độ dài cuộn trang): Đây là hành động mà người dùng cuộn xuống trang web của bạn. Đo lường độ dài cuộn trang có thể cho thấy mức độ quan tâm và tương tác với nội dung của bạn.

7. Engagement rate (Tỷ lệ tương tác): Là tổng hợp của nhiều hành động như like, comment, share, click vào liên kết và thời gian trên trang. Tỷ lệ tương tác cao cho thấy nội dung của bạn thu hút và tương tác nhiều với người dùng.

Khi tối ưu hóa SEO, hiểu và theo dõi các hành động này có thể giúp bạn đánh giá hiệu quả của nội dung và cải thiện vị trí và khả năng tương tác của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn