Ad auction Phiên đấu giá quảng cáo

Ad auction Phiên đấu giá quảng cáo

Ad auction Phiên đấu giá quảng cáo

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Ad auction The method used to decide the cost and placement of digital advertising on certain ad networks. A new ad auction occurs each time an ad is placed on an ad network. 

Phiên đấu giá quảng cáo Phương pháp được sử dụng để quyết định chi phí và vị trí của quảng cáo trên các nền tảng nhất định. Phiên đấu giá quảng cáo được làm mới mỗi khi quảng cáo được đặt trên mạng quảng cáo. 

Ad auction (phiên đấu giá quảng cáo) là quy trình tổ chức các cuộc thi giữa các nhà quảng cáo để xác định xem quảng cáo của họ sẽ được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web nào và với mức giá bao nhiêu. Đây là một phần quan trọng của hệ thống quảng cáo trực tuyến và hầu hết các công cụ tìm kiếm và mạng quảng cáo đều sử dụng hình thức đấu giá này để quyết định vị trí và giá cả quảng cáo.

Để tham gia phiên đấu giá, mỗi nhà quảng cáo cần xác định một số yếu tố quan trọng như:

1. Một số từ khóa: Nhà quảng cáo chọn những từ khóa mà họ muốn quảng cáo của mình được hiển thị khi người dùng tìm kiếm. Từ khóa được coi là khá quan trọng trong quyết định vị trí và giá cả của quảng cáo.

2. Ngân sách quảng cáo: Mỗi nhà quảng cáo cần quyết định ngân sách cho chiến dịch quảng cáo của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc xác định giá trị tối đa mà nhà quảng cáo sẵn lòng chi trả cho mỗi lượt nhấp chuột trên quảng cáo của họ.

3. Độ chất lượng: Các công cụ tìm kiếm đánh giá độ chất lượng của quảng cáo dựa trên các yếu tố như độ liên quan của từ khóa với quảng cáo, trang đích và trải nghiệm người dùng. Điểm chất lượng cao sẽ giúp nhà quảng cáo có cơ hội chiến thắng trong phiên đấu giá với giá cả tốt hơn.

Sau khi điều kiện trên đã được xác định, hệ thống đấu giá quảng cáo sẽ xác định vị trí và giá cả cho từng quảng cáo. Quảng cáo chiếm vị trí cao hơn và có điểm chất lượng cao hơn sẽ được hiển thị ưu tiên và họ sẽ chỉ cần trả mức giá thấp hơn so với những quảng cáo và đối thủ cạnh tranh.

Quá trình ad auction diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ khi người dùng gửi yêu cầu tìm kiếm đến khi trang kết quả hiển thị. Hệ thống sẽ xử lý và đánh giá các đề xuất quảng cáo từ các nhà quảng cáo trong thời gian ngắn để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, mặc dù mô hình đấu giá quảng cáo có sự tự động và công bằng, nhưng sự cạnh tranh giữa các nhà quảng cáo vẫn là yếu tố quan trọng đưa ra quyết định cuối cùng. Những nhà quảng cáo có ngân sách lớn và chiến dịch có hiệu quả hơn sẽ có cơ hội lớn hơn để chiến thắng trong giải đấu quảng cáo.

Tóm lại, ad auction là quy trình đấu giá quảng cáo để xác định vị trí và giá cả quảng cáo. Nó dựa trên các yếu tố như từ khóa, ngân sách và độ chất lượng để quyết định quảng cáo nào sẽ hiển thị và với giá bao nhiêu. Việc hiểu và tối ưu hóa phiên đấu giá quảng cáo là yếu tố quan trọng trong việc thành công với chiến dịch quảng cáo trực tuyến.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn