Blocking Chặn

Blocking Chặn

Blocking Chặn

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Blocking A feature that allows users to remove followers, and prevents them from re-following, mentioning, direct messaging, or otherwise contacting you on the platform. 

ChặnMột tính năng cho phép người dùng xóa người theo dõi và ngăn họ theo dõi lại, đề cập, nhắn tin trực tiếp hoặc liên hệ với bạn trên nền tảng. 

Trong lĩnh vực SEO, thuật ngữ “blocking” hoặc “chặn” có ý nghĩa quan trọng đối với việc tối ưu hóa các trang web. Blocking được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế sự truy cập của các công cụ tìm kiếm và robot khác vào nội dung trang web.

1. Blocking trong SEO:

Blocking là một từ chỉ sự ngăn chặn và cấm truy cập vào các tài nguyên trên mạng. Trong SEO, khi bạn chặn công cụ tìm kiếm hoặc các robot khác truy cập vào trang web, bạn đang áp dụng blocking. Tuy nhiên, việc blocking có thể ảnh hưởng tới việc tìm kiếm của website trên các công cụ tìm kiếm hàng đầu.

2. Ví dụ về blocking:

Một cách thông thường để chặn một công cụ tìm kiếm truy cập vào trang web của bạn là thông qua tệp robots.txt. Robots.txt là một tệp văn bản đặc biệt được đặt trong thư mục gốc của trang web. Trong tệp này, bạn có thể chỉ định các quy tắc cho công cụ tìm kiếm về việc truy cập và index nội dung trên trang web của bạn. Nếu bạn không muốn công cụ tìm kiếm nào truy cập vào một phần cụ thể của trang web, bạn có thể chặn chúng bằng cách thêm các hạn chế trong robots.txt.

Ví dụ: Nếu bạn muốn chặn công cụ tìm kiếm Google truy cập vào một thư mục cụ thể trên trang web của bạn, bạn có thể thêm dòng sau vào tệp robots.txt: 

User-Agent: Googlebot

Disallow: /folder/

3. Tác động của blocking trong SEO:

Việc blocking có thể ảnh hưởng tới sự xếp hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm. Nếu bạn chặn các công cụ tìm kiếm truy cập vào các trang quan trọng hoặc nội dung quan trọng của trang web, các trang đó có thể không được hiển thị trong kết quả tìm kiếm hoặc có thứ hạng thấp hơn.

Điều này có thể khiến việc thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên từ các công cụ tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Điều quan trọng là chỉ chặn các phần không cần thiết hoặc không liên quan đến tìm kiếm, như các trang đăng nhập, trang giỏ hàng hoặc các trang tương tự.

4. Sử dụng blocking một cách cẩn thận:

Trong quá trình tối ưu hóa SEO, các chuyên gia cần sử dụng blocking một cách cẩn thận và hợp lý. Không nên chặn quá nhiều nội dung quan trọng và không nên chặn toàn bộ trang web. Nếu có bất kỳ sự chặn nào, hãy đảm bảo rằng nó là cần thiết và không ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm và hiển thị của trang web trên các công cụ tìm kiếm.

Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ xem xét hiện trạng indexing của trang web cũng rất quan trọng. Điều này giúp bạn kiểm tra xem các trang web quan trọng có được indexing và hiển thị đúng không. Nếu có bất kỳ sự chặn nào khó hiểu hoặc không mong muốn, hãy xem xét và điều chỉnh lại các cài đặt của bạn.

5. Kết luận:

Blocking là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực SEO, được sử dụng để chặn truy cập của các công cụ tìm kiếm vào trang web. Việc blocking có thể ảnh hưởng tới hiển thị và xếp hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm. Do đó, việc sử dụng blocking cần được thực hiện một cách cẩn thận và hợp lí, chỉ chặn những phần không cần thiết và không liên quan đến tìm kiếm. Nắm vững thuật ngữ này sẽ giúp bạn hiểu hơn về các phương pháp tối ưu hóa SEO và cách tương tác với các công cụ tìm kiếm.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn