CCPA Đạo luật CCPA

CCPA Đạo luật CCPA

CCPA Đạo luật CCPA

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

CCPA California Consumer Protection Act. This is similar to the GDPR, though not as far-reaching in some areas 

Đạo luật CCPAĐạo luật bảo vệ người tiêu dùng của bang California. Đạo luật tương tự như đạo luật GDPR mặc dù không đi sâu vào một số lĩnh vực. 

TÍNH NĂNG VÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA CCPA – ĐẠO LUẬT CCPA

CCPA, viết tắt của Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Người tiêu dùng California, đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. CCPA là một đạo luật quan trọng và tiên phong, giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dân California. Đạo luật này chính thức đưa California trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ có một hệ thống pháp lý riêng về quyền riêng tư và sự kiểm soát dữ liệu người tiêu dùng.

CCPA nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dân California bằng cách yêu cầu các công ty và tổ chức thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng phải tuân thủ các quy định mới. Đạo luật này áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại California và đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

1. Doanh thu hàng năm hơn 25 triệu USD: Các công ty có doanh thu hàng năm trên 25 triệu đô la Mỹ sẽ nằm trong phạm vi áp dụng của CCPA.

2. Xử lý dữ liệu của 50.000 người dùng hoặc khách hàng trở lên: CCPA cũng áp dụng cho các công ty xử lý dữ liệu cá nhân của 50.000 người hoặc khách hàng trở lên hàng năm.

3. Thu lợi từ việc bán dữ liệu cá nhân: CCPA cũng áp dụng cho các công ty có thu lợi từ việc bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng.

CCPA đã định nghĩa một số thuật ngữ quan trọng mà các doanh nghiệp cần hiểu rõ để tuân thủ và thực thi đạo luật này. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng theo CCPA:

1. Người dùng hoặc người tiêu dùng: Đây là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những người dùng cuối, là những người cung cấp dữ liệu cá nhân cho các công ty và tổ chức.

2. Dữ liệu cá nhân: Đây là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người dùng được xác định hoặc có thể xác định. Điều này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số CMND, số thẻ tín dụng và nhiều thông tin cá nhân khác.

3. Công ty: Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các tổ chức kinh doanh hoặc thực hiện các hoạt động thương mại tại California, thuộc phạm vi áp dụng của CCPA.

4. Tái phân phối thông tin: Đạo luật CCPA quy định rằng người tiêu dùng có quyền yêu cầu công ty không bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với bất kỳ bên thứ ba nào mà công ty không được cung cấp thông tin hoặc có sự đồng ý của người tiêu dùng.

5. Bảo mật dữ liệu: CCPA yêu cầu các công ty có những biện pháp an ninh và sự bảo vệ dữ liệu hợp lý được thiết lập để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của thông tin cá nhân của người dùng.

6. Vi phạm: CCPA đặt các quy định về vi phạm và xử phạt đối với các công ty không tuân thủ các điều khoản của đạo luật này. Vi phạm CCPA có thể dẫn đến án phạt đáng kể tài chính.

Đạo luật CCPA đã tạo nền tảng pháp lý mới cho quyền riêng tư và sự kiểm soát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp hoạt động tại California hoặc có người dùng từ California cần thiết lập các chính sách và biện pháp tuân thủ CCPA để đảm bảo sự tuân thủ và tránh các hậu quả pháp lý tiềm ẩn.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn