Crawling Thu lọc thông tin

Crawling Thu lọc thông tin

Crawling Thu lọc thông tin

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Crawling The process of discovering new web pages that exist. It is also used to periodically check the content on pages that have been previously visited to see whether they’ve changed or been updated. 

Thu lọc thông tinQuá trình khám phá ra các trang web mới. Nó cũng được sử dụng để kiểm tra định kỳ nội dung trên các trang đã được truy cập để xem chúng đã được thay đổi hay cập nhật. 

I. Giới thiệu về Crawling:

– Crawling là quá trình tự động thu thập thông tin từ các trang web trên internet.

– Quá trình này mô phỏng việc các con vật như nhện hay kiến di chuyển qua các trang web và thu thập thông tin.

– Các công cụ tìm kiếm như Google chính là các ví dụ tiêu biểu về việc sử dụng crawling để thu thập dữ liệu từ web.

II. Cách hoạt động của Crawling:

1. Các con quỷ – hay còn được gọi là các robot hoặc web crawler – được thiết kế để tự động duyệt qua các trang web và thu thập thông tin.

2. Trình duyệt web tương tự như các con quỷ này, nhưng chỉ với mục đích duyệt web thông thường.

3. Mỗi trình duyệt và con quỷ đều tuân thủ theo một giao thức gọi là Robot Exclusion Protocol để biết được trang web có cho phép truy cập hay không.

III. Các khái niệm liên quan đến Crawling:

1. Sitemap: Một tài liệu XML cho phép webmaster cung cấp thông tin về các trang web trong trang web của họ cho các công cụ tìm kiếm.

2. Robots.txt: Một tệp văn bản mà bạn đặt trong thư mục gốc của trang web để chỉ định cho các con quỷ biết các phần của trang web bạn muốn cấm hay cho phép truy cập.

3. User Agent: Một phần của yêu cầu HTTP được sử dụng bởi con quỷ để xác định loại trình duyệt, hệ điều hành, nền tảng và phiên bản của nó.

4. Crawl Budget: Số lượng trang web mà một con quỷ có thể duyệt qua trong một khoảng thời gian nhất định.

IV. Thuật ngữ Thu lọc Thông tin:

1. Thông tin: Dữ liệu và thông tin thu thập từ các trang web qua quá trình crawling.

2. Thu lọc: Quá trình xử lý và lựa chọn thông tin hợp lý từ dữ liệu thu thập được.

3. Trí tuệ nhân tạo: Công nghệ sử dụng thuật toán để tự động phân loại và lựa chọn thông tin theo tiêu chí xác định.

4. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Một lĩnh vực nghiên cứu trong trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc xử lý ngôn ngữ con người bằng máy tính.

V. Ý nghĩa và ứng dụng của Crawling và Thu lọc Thông tin:

1. Hỗ trợ tìm kiếm thông tin: Crawling và thu lọc thông tin giúp người dùng tìm kiếm thông tin trên web nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2. Phân tích thị trường: Các công ty có thể sử dụng crawling để thu thập dữ liệu từ trang web đối thủ và phân tích thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh.

3. Hỗ trợ nghiên cứu: Crawling và thu lọc thông tin hỗ trợ các nhà nghiên cứu thu thập và phân tích thông tin từ các nguồn trên internet để tạo ra các bài báo và nghiên cứu mới.

Trong bài viết trên, chúng ta đã thảo luận về các khái niệm cơ bản của Crawling và thu lọc thông tin, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình thu thập và phân tích thông tin từ các trang web. Việc hiểu được các thuật ngữ này là rất quan trọng cho việc xây dựng các chiến lược SEO và tối ưu hóa trang web.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn