Creative brief Bảng tóm tắt sáng tạo

Creative brief Bảng tóm tắt sáng tạo

Creative brief Bảng tóm tắt sáng tạo

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Creative briefA written set of instructions that allows creative teams to solve a problem or produce marketing material. 

Bảng tóm tắt sáng tạoBộ hướng dẫn dạng văn bản để nhóm sáng tạo giải quyết vấn đề hoặc sản xuất tài liệu tiếp thị. 

1. Giới thiệu về Creative Brief:

Creative brief là một tài liệu hướng dẫn cung cấp thông tin chính về dự án sáng tạo như một công cụ hỗ trợ cho đội ngũ thiết kế, copywriter và những người tham gia quan trọng khác trong việc phát triển một ý tưởng sáng tạo hoặc chiến dịch quảng cáo. Tài liệu này giúp định hình và hiểu rõ mục tiêu, thông điệp cốt lõi cần truyền tải, khách hàng mục tiêu và yêu cầu đặc biệt của dự án.

2. Ý nghĩa của Creative Brief:

– Xác định rõ mục tiêu và thông điệp cốt lõi: Creative brief giúp rõ ràng hóa mục tiêu mà dự án cần đạt được và xác định thông điệp cốt lõi để truyền tải.

– Đảm bảo sự nhất quán giữa các bên liên quan: Creative brief định rõ các yêu cầu và mong muốn của khách hàng, giúp tạo ra sự nhất quán trong quá trình làm việc giữa đội ngũ sáng tạo và khách hàng.

– Hỗ trợ quá trình sáng tạo và sản xuất: Creative brief là một tài liệu tham khảo quan trọng cho quy trình sáng tạo và sản xuất. Nó giúp giữ cho dự án tập trung vào mục tiêu, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho những quyết định sáng tạo và thiết kế sau này.

3. Cách thực hiện một Creative Brief chuẩn SEO:

a) Thông tin cơ bản:

– Thông tin liên hệ: Nêu rõ tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, email.

– Mục đích dự án: Xác định rõ mục tiêu chính của dự án sáng tạo.

– Thời gian: Xác định thời gian cần hoàn thành dự án.

– Ngân sách: Đưa ra thông tin về ngân sách dự án.

b) Mục tiêu:

– Mục tiêu chung: Xác định mục tiêu chung của dự án sáng tạo.

– Mục tiêu cụ thể: Đề ra các mục tiêu cụ thể liên quan đến việc truyền tải thông điệp cốt lõi và tạo ra hiệu ứng sản phẩm/marcom mong muốn.

c) Khách hàng mục tiêu:

– Mô tả khách hàng mục tiêu: Đặc điểm độ tuổi, giới tính, sở thích, nhu cầu và tư duy của khách hàng mục tiêu.

– Mục tiêu chiến lược: Đề xuất một số phương pháp hoặc hành động để tiếp cận và tương tác với khách hàng mục tiêu.

d) Thông điệp cốt lõi:

– Xác định thông điệp cốt lõi: Đưa ra những ý tưởng, thông điệp cốt lõi cần truyền tải đến khách hàng mục tiêu.

e) Hoạt động marketing hiện tại:

– Phân tích hoạt động marketing hiện tại: Đánh giá các hoạt động marketing hiện tại và hiểu rõ về thị trường cạnh tranh.

f) Các yêu cầu đặc biệt:

– Bài viết, hình ảnh, video cần có: Xác định nhu cầu về hình ảnh, bài viết hoặc video cần sử dụng trong dự án.

– Yêu cầu thiết kế: Mô tả ý tưởng và yêu cầu về thiết kế cho dự án.

g) Cách làm việc và giao tiếp:

– Phạm vi công việc: Xác định rõ những gì được mong đợi từ đội ngũ sáng tạo.

– Thời gian giao tiếp: Đưa ra lịch trình giao tiếp cụ thể để đảm bảo đội ngũ sáng tạo và khách hàng luôn đồng bộ trong dự án.

– Ngôn ngữ và phong cách: Đề ra yêu cầu về ngôn ngữ và phong cách truyền tải thông điệp.

Trên đây là hướng dẫn về cách thực hiện một bảng tóm tắt sáng tạo (creative brief) chuẩn SEO. Qua bản tóm tắt, các đội ngũ sáng tạo sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về mục tiêu, khách hàng mục tiêu, thông điệp cốt lõi, và yêu cầu đặc biệt của dự án. Việc thực hiện một creative brief chuẩn SEO sẽ giúp tăng hiệu quả của chiến dịch truyền thông và làm việc trên các kênh truyền thông đa dạng.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn