Customer Lifetime Value (CLV or CLTV) Giá trị vòng đời khách hàng CLV/CLTV

Customer Lifetime Value (CLV or CLTV) Giá trị vòng đời khách hàng CLV/CLTV

Customer Lifetime Value (CLV or CLTV) Giá trị vòng đời CỦA khách hàng (CLV HOẶC CLTV)

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Customer Lifetime Value (CLV or CLTV) The overall value of a customer for the duration of their relationship with a company. This metric is usually higher in companies which have high numbers of repeat customers. Customer testimonials.

Giá trị vòng đời của khách hàng (CLV hoặc CLTV)Giá trị tổng thể của một khách hàng trong suốt thời gian họ tương tác với một công ty. Số liệu này thường cao hơn đối với các công ty có số lượng khách hàng mua lại cao. 

Customer Lifetime Value (CLV) hay còn được gọi là giá trị vòng đời của khách hàng (CLTV) là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh. Nó đại diện cho tổng giá trị mà một khách hàng mang lại cho một công ty trong suốt thời gian hợp tác.

Thuật ngữ này chủ yếu dùng để đo lường giá trị của một khách hàng và định hình chiến lược kinh doanh dựa trên các thông tin về vòng đời của khách hàng. CLV được tính toán dựa trên các yếu tố như doanh thu từ khách hàng, chi phí tiếp cận và duy trì khách hàng, lợi nhuận thu được từ khách hàng trong suốt thời gian hợp tác.

Để tính toán CLV, cần phải thu thập và phân tích nhiều thông tin về khách hàng, bao gồm số lần mua hàng, giá trị đơn hàng trung bình, chu kỳ mua hàng, tỷ lệ khách hàng trung thành và tỷ lệ khách hàng rời bỏ. Dựa trên các dữ liệu này, công ty có thể tính toán giá trị trung bình mà một khách hàng mang lại trong thời gian dài.

Công thức tính CLV có thể được biểu diễn như sau:

CLV = (Doanh thu trung bình mỗi khách hàng x Tuổi thọ khách hàng) – (Chi phí tiếp cận và duy trì khách hàng)

Với công thức này, một công ty có thể đánh giá được giá trị cụ thể mà một khách hàng mang lại và dự đoán tương lai của một khách hàng trong mối quan hệ kinh doanh. Điều này giúp công ty tìm hiểu rõ hơn về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị và phát triển chiến lược tiếp thị phù hợp.

Một trong những lợi ích quan trọng của việc tính toán CLV là nó giúp công ty hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và xác định được đối tượng khách hàng nào là có giá trị và đáng đầu tư từng nguồn lực để duy trì và phát triển. Công ty có thể tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tốt nhất và tăng cường mối quan hệ với các khách hàng có CLV cao hơn.

Bên cạnh đó, CLV còn giúp công ty xác định được khoản đầu tư phù hợp để tiếp cận và duy trì khách hàng. Nó giúp công ty dự đoán được lợi nhuận mà từng khách hàng có thể mang lại trong thời gian hợp tác, từ đó có thể xác định được nguồn lực tiếp thị và quảng cáo hợp lý để đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Tóm lại, CLV là một khái niệm quan trọng nhằm đánh giá giá trị mà một khách hàng mang lại cho công ty trong suốt quá trình hợp tác. Đây là công cụ hữu ích để định hình chiến lược kinh doanh, tối ưu hoá đầu tư và tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Công ty nên chú trọng tính toán CLV và áp dụng nó trong các quyết định về tiếp thị và kinh doanh.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn