ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DIGITAL

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DIGITAL

Đào tạo GIÁO VIÊN Digital

Giáo viên Digital Marketing cần làm gì?

Giáo viên Digital Marketing cần làm gì?

Soạn bài

Giảng bài

Hướng dẫn học viên làm dự án

Nghe và chấm điểm dự án

Trao bằng và chụp hình

Bạn muốn trở thành Giáo viên Digital?

Bạn muốn trở thành Giáo viên Digital Marketing?

Tăng kỹ năng, kinh nghiệm về đào tạo

Giúp đỡ cho các bạn học viên 

Có thêm nhân sự và dự án

Gia tăng thu nhập

Mở rộng mối quan hệ

Ở đâu đào tạo Giáo viên Digital?

Ở đâu đào tạo Giáo viên Digital?

Công ty: Kinh nghiệm thực tế

Nhà: Khả năng tự học 

Go Digital: Học và thực hành để trở thành Giáo viên Digital thực thụ

Đào tạo Giáo viên Digital toàn quốcĐào tạo Giáo viên Digital toàn quốc

Go Digital đào tạo Giáo viên Digital toàn quốc

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào. 

Quản lý trung tâm Go Digital thuộc

Công ty CP Giải Pháp Kết Nối Thương Mại Điện Tử

Trở thành giáo viên Digital thực sự

Trở thành giáo viên Digital thực sự

Đăng ký học Go Digital ở đâu?

Đăng ký CT đào tạo giáo viên DIgital

Để xác định trình độ của bạn và đảm bảo chất lượng giảng dạy và cam kết việc làm, chúng tôi yêu cầu bạn hoàn thành bài test đầu vào trước khi bắt đầu khoá học.

Các hình thức kiểm tra đầu vào:

  1. Đề thi tổng hợp 90 phút, gồm: phần lập luận và phần thực hành

  2. Kiểm tra thực hành trong 60 phút

  3. Nhận đề và có 1 tuần để hoàn thành file, sản phẩm

Cách thức làm bài test: Online qua Google Meeting

Đăng ký kiểm tra đầu vào

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn