Deal review Đánh giá giao dịch

Deal review Đánh giá giao dịch

Deal review Đánh giá giao dịch

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Deal reviewThe first step in the CRM excel- based methodology that can yield major outcomes as to how probable a deal is to closing.  

Đánh giá giao dịchBước đầu tiên trong phương pháp sử dụng excel của CRM có thể mang lại những giá trị kết quả để làm sao biết được khả năng chốt của một đơn hàng. 

Deal review (Đánh giá giao dịch) trong CRM là quá trình xem xét và đánh giá các giao dịch thương mại trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Việc đánh giá giao dịch là một phần không thể thiếu trong quá trình quản lý và phân loại các chiến dịch bán hàng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tiềm năng và kết quả của các giao dịch, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Quá trình deal review bao gồm việc thu thập, phân tích và đánh giá thông tin về các giao dịch. Thông qua việc đánh giá các yếu tố như giá trị giao dịch, tiến độ, tương tác với khách hàng, đội ngũ bán hàng đảm nhận và các yếu tố liên quan khác, doanh nghiệp có thể đưa ra những phân tích sâu hơn về hiệu quả của giao dịch. 

Một số thuật ngữ quan trọng trong Deal review là:

1. Giá trị giao dịch (Deal value): Là số tiền hoặc giá trị của giao dịch mà khách hàng sẽ thực hiện với doanh nghiệp. Đây là một yếu tố quan trọng vì nó giúp xác định giá trị kinh doanh mà giao dịch đem lại.

2. Tiến độ (Deal stage): Là giai đoạn tiến trình của giao dịch trong quá trình bán hàng. Thông qua việc xác định tiến độ, doanh nghiệp có thể biết được giao dịch đang ở giai đoạn nào và điều chỉnh các hoạt động bán hàng một cách phù hợp.

3. Tương tác với khách hàng (Customer engagement): Là mức độ và chất lượng của sự tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng trong quá trình giao dịch. Tương tác tốt giúp tạo niềm tin và tăng khả năng thành công của giao dịch.

4. KPI (Key Performance Indicators): Là các chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất của quá trình deal review. Các KPIs có thể bao gồm tỷ lệ chuyển đổi từ giao dịch sang hợp đồng, thời gian để hoàn tất giao dịch, tỷ lệ thất bại và tỷ suất sinh lời.

5. Doanh số bản thân (Individual quota): Là mục tiêu doanh số cá nhân mà mỗi thành viên đội ngũ bán hàng phải đạt được. Đây là một yếu tố quan trọng để đánh giá và định hướng công việc của từng thành viên trong quá trình deal review.

Để thực hiện một quá trình deal review hiệu quả, doanh nghiệp cần sử dụng công cụ CRM phù hợp. Công cụ này cho phép lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về các giao dịch, tính toán và phân tích dữ liệu một cách tự động, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc. Ngoài ra, công cụ CRM cũng cung cấp các tính năng báo cáo và đồ thị biểu đồ để giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và đánh giá quá trình deal review.

Qua bài viết trên, chúng ta đã nắm bắt được khái niệm và các thuật ngữ quan trọng trong quá trình deal review trong CRM. Quá trình này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá, phân loại và quản lý các giao dịch thương mại của doanh nghiệp. Việc áp dụng deal review sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin hiệu quả về tiềm năng và kết quả của các giao dịch, từ đó đưa ra những quyết định chiến lược hợp lý và tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn