GDPR Đạo luật GDPR

GDPR Đạo luật GDPR

GDPR Đạo luật GDPR

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

GDPR EU’s General Data Protection Regulation. It requires strict user data and permission practices in relation to the collection and use of Personally Identifiable Information. 

Đạo luật GDPRQuy định bảo vệ dữ liệu chung của khối Liên minh châu Âu. Yêu cầu dữ liệu được bảo vệ nghiêm ngặt và thực hiện quản lý quyền về việc thu thập và sử dụng thông tin định dạng cá nhân một cách nghiêm túc và đúng với quyền lợi của người dùng. 

Đại Luật Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) là một đạo luật quan trọng về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Liên minh châu Âu. Nó đã được áp dụng từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, và được tạo ra để bảo vệ quyền riêng tư và quyền tự quyết của các cá nhân khi họ giao tiếp và chia sẻ dữ liệu trong môi trường công nghệ hiện đại.

GDPR bao gồm một chuỗi các quy định và yêu cầu mà các tổ chức phải tuân thủ khi xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Các điều khoản của Đạo luật GDPR đặt ra một tiêu chuẩn mới về bảo mật và quyền riêng tư, đồng thời cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát và truy cập vào dữ liệu của mình.

Một trong những thuật ngữ quan trọng trong GDPR là “dữ liệu cá nhân”. Theo định nghĩa của GDPR, dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể dùng để nhận dạng một cá nhân cụ thể. Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ IP, và các thông tin khác mà có thể nhận dạng được một cá nhân cụ thể.

Một thuật ngữ khác là “xử lý dữ liệu”. Theo GDPR, xử lý dữ liệu là bất kỳ hoạt động nào liên quan đến dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, lưu trữ, sắp xếp, tổ chức, truy cập, sử dụng, chia sẻ, truyền tải, và xóa dữ liệu cá nhân.

GDPR quy định rõ ràng về việc thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng. Điều này yêu cầu các tổ chức thu được sự đồng ý rõ ràng và không hai hệ thống cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Nó cũng kiểm soát cách các tổ chức xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân, yêu cầu họ duy trì mức độ bảo mật cao nhất để tránh mất mát hoặc vi phạm dữ liệu.

Theo GDPR, mọi người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu đã được thu thập về họ bởi các tổ chức và cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa dữ liệu khi cần thiết. GDPR cũng cho phép người dùng rút lại sự đồng ý đã cung cấp và từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp đặc biệt.

Nếu một tổ chức vi phạm các quy tắc và quy định của GDPR, họ có thể bị phạt tiền lên tới 4% tổng doanh thu của họ hoặc 20 triệu Euro (tùy theo số nào lớn hơn). Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ GDPR và đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân được bảo vệ một cách an toàn và trách nhiệm.

Để tuân thủ GDPR, các tổ chức cần thực hiện một loạt biện pháp bảo mật, bao gồm việc thiết lập hệ thống bảo mật mạnh mẽ, đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho dữ liệu, và cung cấp thông tin rõ ràng về cách tổ chức xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Tóm lại, GDPR là một chuẩn quốc tế quan trọng về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Nó đặt tiêu chuẩn cao cho việc xử lý dữ liệu cá nhân và yêu cầu các tổ chức tuân thủ các quy định và yêu cầu của nó. Bằng cách tuân thủ GDPR, chúng ta có thể đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ một cách an toàn và trách nhiệm, và quyền riêng tư của mọi người được tôn trọng.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn