Hard bounce Vĩnh viễn không thể gửi

Hard bounce Vĩnh viễn không thể gửi

Hard bounce Vĩnh viễn không thể gửi

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Hard bounce A permanent failure to deliver an email, where retries will not be successful. 

Vĩnh viễn không thể gửiLỗi vĩnh viễn trong việc gửi email, các lần thử lại sẽ không thành công. 

Hard bounce là thuật ngữ được sử dụng trong email marketing để chỉ việc không thể gửi email thành công tới một địa chỉ email cụ thể. Trong trường hợp hard bounce vĩnh viễn, email không thể được gửi đi đến địa chỉ email đó dù có thực hiện lại quá trình gửi nhiều lần. 

Nguyên nhân chính dẫn đến hard bounce vĩnh viễn có thể là do địa chỉ email không tồn tại, tên miền không hợp lệ, hoặc do lỗi phần mềm. Trong trường hợp địa chỉ email không tồn tại, có thể do người dùng đã xóa tài khoản email hoặc do nhập sai địa chỉ email. Khi tên miền không hợp lệ, thì đó có thể là do tên miền không tồn tại, đã hết hạn, hoặc bị chặn. Cuối cùng, lỗi phần mềm có thể xảy ra khi máy chủ email gửi bị từ chối, hoặc khi có quá nhiều email đến cùng một lúc và gây quá tải hệ thống.

Hard bounce vĩnh viễn ảnh hưởng không chỉ đến việc gửi một email cụ thể, mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn bộ chiến dịch email marketing. Nếu tỷ lệ hard bounce vĩnh viễn của một danh sách email là quá cao, nó có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của tài khoản email gửi đi, và có thể bị cấm gửi email trong tương lai.

Vì vậy, để giảm thiểu hard bounce vĩnh viễn, có một số bước quan trọng mà bạn có thể áp dụng:

1. Xác nhận địa chỉ email: Trước khi thêm một địa chỉ email vào danh sách gửi, hãy đảm bảo rằng địa chỉ email này là hợp lệ. Có thể sử dụng phương pháp xác nhận địa chỉ email bằng cách yêu cầu người dùng xác nhận thông qua liên kết xác nhận hoặc mã OTP.

2. Loại bỏ địa chỉ email không hợp lệ: Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các địa chỉ email không hợp lệ khỏi danh sách của bạn. Điều này giúp tăng độ chính xác của danh sách gửi và giảm thiểu tỷ lệ hard bounce vĩnh viễn.

3. Sử dụng các công cụ kiểm tra địa chỉ email: Sử dụng các công cụ kiểm tra địa chỉ email để xác minh tính hợp lệ của các địa chỉ email trong danh sách gửi. Các công cụ này kiểm tra xem địa chỉ email có tồn tại hay không, có tên miền hợp lệ hay không và có bị chặn không.

4. Áp dụng phương pháp chăm sóc danh sách email: Thực hiện việc chăm sóc danh sách email để duy trì tính chính xác của nó. Gửi email định kỳ để xác nhận tính hợp lệ của các địa chỉ email hoặc yêu cầu người dùng cập nhật thông tin nếu cần thiết.

5. Sử dụng email verification service: Sử dụng dịch vụ xác minh địa chỉ email để tự động kiểm tra và khử địa chỉ email không hợp lệ từ danh sách gửi.

Trong tổng thể, hard bounce vĩnh viễn là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết trong email marketing. Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn có thể giảm thiểu tỷ lệ hard bounce vĩnh viễn và nâng cao hiệu quả của chiến dịch email marketing của mình.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn