Hreflang Thuộc tính Hreflang

Hreflang Thuộc tính Hreflang

Hreflang Thuộc tính Hreflang

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Hreflang Code which tells search engines the written language of a web page being indexed. 

Thuộc tính HreflangMã lập trình cho các công cụ tìm kiếm biết ngôn ngữ lập trình của một trang web đang được xem xét. 

Thuật ngữ “hreflang” là một thuộc tính quan trọng trong việc tối ưu hóa SEO của các trang web đa ngôn ngữ. Hreflang được sử dụng để chỉ định ngôn ngữ và quốc gia mục tiêu cho các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của cùng một nội dung trang web. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm như Google hiểu rõ hơn về nội dung cụ thể và hiển thị phiên bản phù hợp với người dùng.

Thuộc tính hreflang là một phần quan trọng của chuẩn SEO và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một trải nghiệm người dùng tốt hơn cho người dùng đa ngôn ngữ. Nếu một trang web cung cấp nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau, việc sử dụng hreflang sẽ giúp đảm bảo rằng người dùng được chuyển hướng đúng phiên bản ngôn ngữ phù hợp với quốc gia và ngôn ngữ của họ.

Cách sử dụng thuộc tính hreflang là việc tiếp theo sau khi bạn đã tạo các phiên bản ngôn ngữ của trang web của mình. Thuộc tính hreflang là một thẻ meta được thêm vào phần đầu của mã nguồn HTML của mỗi trang web. Thuộc tính này có thể được đặt trong thẻ “head” của trang bằng cách sử dụng cú pháp như sau: .

Cụ thể, thuộc tính hreflang có hai thành phần chính: “xx” và “URL”. Trong “xx”, bạn sẽ thay thế bằng mã ngôn ngữ và mã quốc gia tương ứng với phiên bản ngôn ngữ của trang web. Ví dụ, nếu bạn có một trang web tiếng Anh cho người dùng ở Mỹ, bạn có thể sử dụng mã ngôn ngữ là “en” và mã quốc gia là “us”. Còn với “URL”, bạn sẽ thay thế bằng đường dẫn đến phiên bản ngôn ngữ tương ứng của trang web.

Ví dụ cụ thể để minh họa cách sử dụng hreflang:

Trong ví dụ này, chúng ta có ba phiên bản ngôn ngữ khác nhau của cùng một trang web. Phiên bản tiếng Anh cho người dùng ở Mỹ được đại diện bằng “en-us” và có đường dẫn là http://example.com/. Phiên bản tiếng Anh cho người dùng ở Anh được đại diện bằng “en-gb” và có đường dẫn là http://example.co.uk/. Cuối cùng, phiên bản tiếng Pháp được đại diện bằng “fr-fr” và có đường dẫn là http://example.fr/.

Khi các công cụ tìm kiếm như Google quét trang web của bạn, chúng sẽ tìm hiểu các thuộc tính hreflang và sử dụng chúng để hiển thị phiên bản ngôn ngữ phù hợp với người dùng trong kết quả tìm kiếm. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng khả năng tìm thấy trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Ngoài ra, sử dụng hreflang cũng giúp tránh các vấn đề liên quan đến nội dung trùng lặp trong các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của trang web. Bằng cách chỉ định rõ ràng ngôn ngữ và quốc gia mục tiêu cho từng phiên bản, bạn giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rằng nội dung của bạn không phải là trùng lặp mà là những phiên bản thông dịch hợp lý.

Trong kết luận, thuộc tính hreflang là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa SEO cho các trang web đa ngôn ngữ. Sử dụng hreflang giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng khả năng tìm thấy trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm, và giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung trùng lặp. Bằng cách sử dụng cú pháp và các mã ngôn ngữ và quốc gia phù hợp, bạn sẽ có một chiến lược SEO tốt cho trang web đa ngôn ngữ của mình.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn