Impression Hiển thị

Impression Hiển thị

Impression Hiển thị

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Impression An ad being displayed on its a website, app or social media platform 

Hiển thịMột quảng cáo được hiển thị trên trang web, ứng dụng hoặc mạng xã hội. 

Trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, impression hiển thị là một thuật ngữ quan trọng và được sử dụng rộng rãi. Impression hiển thị đề cập đến số lần một quảng cáo được hiển thị trên trang web, trong ứng dụng di động hoặc trên các nền tảng truyền thông khác.

Impression hiển thị đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Thông qua việc theo dõi số lần một quảng cáo hiển thị, nhà quảng cáo và nhà tiếp thị có thể đánh giá được mức độ tương tác của khách hàng với quảng cáo đó.

Cách tính impression hiển thị thường được thực hiện theo công thức sau:

Impression = Số lần quảng cáo hiển thị / Tổng số người dùng hoặc lượt xem

Ví dụ, nếu một quảng cáo được hiển thị 100 lần trên một trang web mà có 5000 người dùng hoặc lượt xem, thì impression sẽ là 100 / 5000 = 0.02.

Impression hiển thị có thể đo lường cho một quảng cáo cụ thể hoặc cho một chiến dịch quảng cáo toàn diện. Điều này giúp người tiếp thị và quảng cáo viên biết được mức độ phạm vi tác động của quảng cáo trong quá trình tiếp cận và thu hút khách hàng.

Impression hiển thị còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của một quảng cáo. Thông qua việc theo dõi impression, người quảng cáo có thể đánh giá mức độ hiệu quả của quảng cáo và xác định chiến lược quảng cáo phù hợp.

Ngoài ra, impression hiển thị cũng cung cấp thông tin về mức độ tương tác của khách hàng với quảng cáo. Theo dõi tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi và các chỉ số khác liên quan đến impression giúp đo lường hiệu suất quảng cáo và khả năng tiếp cận đối tượng khách hàng.

Các nhà quảng cáo cũng có thể sử dụng impression hiển thị để theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. So sánh số lần hiển thị quảng cáo với mức độ tương tác của khách hàng giúp đánh giá xem chiến dịch có đạt được mục tiêu hay không và cần điều chỉnh thế nào để nâng cao hiệu quả.

Tóm lại, impression hiển thị là thuật ngữ quan trọng trong quảng cáo trực tuyến. Nó đo lường số lần một quảng cáo được hiển thị và đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả và giá trị của quảng cáo. Impression giúp theo dõi tương tác của khách hàng và xác định mức độ tiếp cận của quảng cáo với đối tượng khách hàng.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn