Indexed page Trang được hiển thị

Indexed page Trang được hiển thị

Indexed page Trang được hiển thị

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Indexed page A page on a site that has been indexed or included in a search engine organic database. 

Trang được hiển thịMột trang trên một website được hiển hay được đưa vào cơ sở dữ liệu không trả phí của công cụ tìm kiếm. 

Trang được hiển thị là thuật ngữ trong lĩnh vực SEO, nó cho biết các trang web nào đã được công cụ tìm kiếm như Google hoặc Bing lập chỉ mục (index). Khi một trang web được lập chỉ mục, nó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm.

Để trang web của bạn được hiển thị, trước tiên công cụ tìm kiếm phải lập chỉ mục nó. Quá trình này diễn ra thông qua việc sử dụng các bot tìm kiếm để kiểm tra và ghi lại nội dung của trang web. Các bot tìm kiếm sẽ theo các liên kết trên trang và ghi lại thông tin về nội dung và cấu trúc trang web.

Sau khi một trang web đã được lập chỉ mục, nó có thể hiển thị trong kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến nội dung trang. Tuy nhiên, việc trang web được lập chỉ mục không đảm bảo rằng nó sẽ xuất hiện ở vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm. Để có thứ hạng cao hơn, các yếu tố khác như tối ưu hóa trang web, liên kết đến trang web và nội dung chất lượng cũng cần được xem xét.

Một trang đã được lập chỉ mục cũng có thể bị loại bỏ khỏi danh sách các trang được hiển thị. Công cụ tìm kiếm có thể quyết định loại bỏ trang web khỏi chỉ mục nếu nó vi phạm các quy định của công cụ tìm kiếm hoặc nội dung trang không phù hợp. Việc bị loại bỏ khỏi chỉ mục có thể dẫn đến việc trang web không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Để đảm bảo trang web của bạn được lập chỉ mục và hiển thị trong kết quả tìm kiếm, có một số biện pháp tối ưu hóa có thể thực hiện:

1. Tối ưu hóa nội dung: Tạo nội dung chất lượng và phù hợp với từ khóa mục tiêu. Sử dụng tiêu đề, mô tả và các thẻ meta phù hợp để mô tả nội dung trang web.

2. Tối ưu hóa cấu trúc trang web: Xây dựng một cấu trúc trang web rõ ràng và dễ hiểu với các liên kết nội bộ và liên kết ngoại vi hợp lý.

3. Xác định từ khóa: Nghiên cứu và xác định những từ khóa mà người dùng có thể sử dụng để tìm kiếm nội dung của bạn và sử dụng chúng trong trang web của bạn.

4. Xây dựng liên kết: Xây dựng các liên kết đến trang web của bạn từ các trang web khác để tăng độ tin cậy và uy tín của trang web.

5. Sử dụng các công cụ webmaster: Đăng ký và sử dụng các công cụ webmaster của các công cụ tìm kiếm để theo dõi và quản lý việc lập chỉ mục trang web của bạn.

Tổng quan, trang được hiển thị là thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực SEO để chỉ ra trang web nào đã được lập chỉ mục và có khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm. Để đạt được sự hiển thị trong kết quả tìm kiếm, việc tối ưu hóa nội dung, cấu trúc trang web và xây dựng liên kết là cần thiết.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn