Link building Xây dựng liên kết

Link building Xây dựng liên kết

Link building Xây dựng liên kết

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Link building The process of actively cultivating incoming links to a site for the purposes or improve organic search (SEO) performance. 

Xây dựng liên kếtQuá trình tích cực tạo liên kết đến một trang web để cải thiện hiệu suất tìm kiếm không trả phí (SEO). 

Link building là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để nâng cao vị trí của trang web trên kết quả tìm kiếm. Đây là quy trình tạo ra các liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn, từ đó tăng cường sự tương tác và đánh giá tích cực của các công cụ tìm kiếm.

Xây dựng liên kết có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng trong link building mà bạn cần biết:

1. Liên kết ngoại vi: Đây là các liên kết được tạo từ các trang web khác đến trang web của bạn. Điều này cho phép các công cụ tìm kiếm nhận ra sự quan tâm và đáng tin cậy của trang web của bạn.

2. Độc quyền: Liên kết độc quyền được tạo ra khi một trang web khác đặt liên kết chỉ dẫn đến trang web của bạn trong khi không có liên kết nào đến trang web khác. Điều này tăng cường giá trị của liên kết nén và có thể cải thiện xếp hạng trang web của bạn trên kết quả tìm kiếm.

3. Anchor text: Anchor text là từ hoặc cụm từ được sử dụng làm liên kết chỉ dẫn đến trang web của bạn. Việc sử dụng từ khóa có liên quan trong anchor text có thể giúp tăng cường sự tương tác và đánh giá của công cụ tìm kiếm và cải thiện vị trí xếp hạng của trang web của bạn.

4. Backlink: Backlink là một loại liên kết ngoại vi có trở lại trang web của bạn. Các backlink giúp tăng cường sự tương tác và đánh giá của trang web và có thể cải thiện xếp hạng trang web của bạn trên kết quả tìm kiếm.

5. Guest posting: Đây là quá trình viết và xuất bản nội dung trên một trang web khác trong ngành của bạn, với mục đích nhận được liên kết chỉ dẫn trở lại trang web của bạn. Guest posting giúp xây dựng liên kết đáng tin cậy và tăng cường sự tương tác của trang web của bạn.

6. Broken linkbuilding: Broken linkbuilding là quá trình tìm và báo cáo về các liên kết hỏng trên các trang web khác, và đề xuất các liên kết của bạn như một sửa chữa thay thế. Cách này giúp bạn xây dựng liên kết và làm cho trang web của mình trở nên hữu ích đối với chủ sở hữu trang web khác.

7. Xây dựng liên kết thông qua tài liệu hướng dẫn và tài nguyên: Bằng cách tạo ra các tài liệu hướng dẫn, bài viết và tài nguyên giá trị trong ngành của bạn, bạn có thể tạo ra liên kết tự nhiên khi người khác tham khảo và chia sẻ tài liệu của bạn.

8. Social bookmarking: Social bookmarking là quá trình chia sẻ liên kết của bạn trên các trang web xã hội, mạng xã hội và trang web đánh dấu. Điều này tạo ra liên kết chỉ dẫn trở lại trang web của bạn và tăng cường tương tác của trang web.

9. Xây dựng liên kết từ các cấu trúc web vệ tinh: Cấu trúc web vệ tinh là các trang web phụ thuộc vào trang web chính của bạn, có mục tiêu tạo ra liên kết chỉ dẫn đến trang web chính. Việc xây dựng liên kết từ các cấu trúc web vệ tinh giúp tăng cường tương tác và đánh giá của công cụ tìm kiếm với trang web của bạn.

10. Quét và xác định liên kết chất lượng: Quá trình quét và xác định các liên kết chất lượng giúp bạn hiểu rõ hơn về nguồn gốc và giá trị của các liên kết. Điều này giúp bạn xây dựng liên kết chỉ với các trang web đáng tin cậy và tránh các liên kết không tốt hoặc có liên quan không rõ ràng.

Trên đây là một số thuật ngữ quan trọng trong link building mà bạn cần biết. Việc áp dụng các chiến lược xây dựng liên kết chính xác và chất lượng là cực kỳ quan trọng để đạt được thành công trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn