LTV or Lifetime Value Giá trị vòng đời sử dụng

LTV or Lifetime Value Giá trị vòng đời sử dụng

LTV or Lifetime Value Giá trị vòng đời sử dụng

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

LTV or Lifetime ValueAlso called Customer Lifetime Value, or CLV. The best estimate of expected revenue from an average customer, used to calculate the overall impact of one sale throughout an entire customer relationship. 

 Giá trị vòng đời sử dụngCòn được gọi là giá trị vòng đời người sử dụng. Là sự ước tính tốt nhất về doanh thu dự kiến thu được từ một khách hàng trung bình, sử dụng để tính toán tác động tổng thể của một lần bán hàng trong toàn bộ mối quan hệ với khách hàng. 

Giá trị vòng đời sử dụng (Lifetime Value – LTV) là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh. Nó được sử dụng để mô tả giá trị kỳ vọng mà một khách hàng mang lại cho một doanh nghiệp trong suốt quãng thời gian khách hàng tương tác với doanh nghiệp đó.

LTV là một chỉ số quan trọng cho phép doanh nghiệp đánh giá và định hình chiến lược kinh doanh của mình. Đo lường LTV giúp xác định mức độ hiệu quả của việc tạo ra và duy trì mối quan hệ với khách hàng, từ đó dẫn đến các quyết định trong việc phân tích dữ liệu khách hàng, quảng cáo, và chăm sóc khách hàng.

Để tính toán LTV, có một số công thức phổ biến được sử dụng:

Công thức 1:

LTV = (ARPU x số năm gắn bó) – CAC

Trong đó:

– ARPU (Average Revenue Per User) là doanh thu trung bình mà một khách hàng mang lại cho doanh nghiệp trong mỗi năm.

– Số năm gắn bó được tính dựa trên mức độ duy trì khách hàng trong thời gian dài.

– CAC (Customer Acquisition Cost) là chi phí mà một doanh nghiệp phải chi trả để thu hút một khách hàng mới.

Công thức 2:

LTV = (Lợi nhuận trung bình hàng tháng x tỷ lệ khách hàng duy trì x số tháng) – CAC

Công thức này phụ thuộc vào lợi nhuận trung bình hàng tháng mà mỗi khách hàng mang lại, tỷ lệ khách hàng duy trì và số tháng mà khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

LTV là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lên kế hoạch tiếp thị và dùng nguồn lực cho khách hàng. Nếu LTV của khách hàng là cao, doanh nghiệp có thể định hướng nguồn lực vào việc duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Nếu LTV thấp, các doanh nghiệp có thể tập trung vào việc tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới.

Để tăng LTV, các doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động sau:

1. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại bằng cách cung cấp dịch vụ tốt và thường xuyên tương tác để gia tăng trung tuần hoặc bổ sung thêm sản phẩm hoặc dịch vụ.

2. Phát triển chương trình tiếp thị định kỳ, đồng thời tạo ra sự quan tâm và hứng thú từ khách hàng hiện có.

3. Tìm kiếm khách hàng mục tiêu có tiềm năng cao về LTV và tập trung vào việc thu hút và giữ chân họ.

4. Theo dõi và phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và từ đó cải thiện chiến lược tiếp thị.

Trong kết luận, giá trị vòng đời sử dụng là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh. Nó thể hiện giá trị mà một khách hàng mang lại cho doanh nghiệp trong suốt quãng thời gian tương tác. Hiểu và tính toán LTV là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp định hình chiến lược và phát triển mối quan hệ với khách hàng để tăng trưởng và gia tăng sự cạnh tranh.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn