Nofollow Thuộc tính không theo dõi

Nofollow Thuộc tính không theo dõi

Nofollow Thuộc tính không theo dõi

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Nofollow A command found in either the head section of a webpage or within individual link code that instructs robots either not to follow any links on the page or not to follow a specific link. 

Thuộc tính không theo dõiMột lệnh ở phần đầu của trang web hoặc trong một mã liên kết riêng lẻ ra lệnh cho con bot không đi qua bất kỳ liên kết nào trên trang hoặc đi qua một liên kết cụ thể. 

Thuật ngữ “nofollow” là một thuộc tính quan trọng trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Nofollow là một phần mở rộng của ngôn ngữ HTML và được sử dụng để chỉ định cho các liên kết rằng không nên được theo dõi bởi các công cụ tìm kiếm. Khi một liên kết có thuộc tính nofollow, các công cụ tìm kiếm sẽ không theo dõi hoặc chịu tác động của liên kết đó đến thứ hạng trang web liên kết.

Mục đích của thuộc tính nofollow là ngăn chặn spam và lạm dụng liên kết. Trong quá khứ, việc sử dụng liên kết đến mọi trang web khác nhau đã là một chiến lược phổ biến để tăng thứ hạng trang web của bạn trong các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, điều này đã mở ra cơ hội cho các nhà làm SEO không trung thực sử dụng các kỹ thuật spam để tạo liên kết không tự nhiên. Thuộc tính nofollow được tạo ra nhằm giảm thiểu hiện tượng này.

Khi một liên kết có thuộc tính nofollow, công cụ tìm kiếm sẽ không transfer PageRank hoặc giá trị SEO từ trang gốc đến trang đích mà liên kết đến. PageRank là một chỉ số phân loại được Google sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng của các trang web. Bằng cách sử dụng liên kết nofollow, bạn có thể kiểm soát phần nào của PageRank sẽ được chuyển tiếp hoặc không được chuyển tiếp đến trang web khác.

Để thêm thuộc tính nofollow cho một liên kết, bạn chỉ cần thêm thuộc tính “rel = nofollow” vào mã HTML của liên kết. Ví dụ sau đây minh họa cách thêm thuộc tính nofollow vào một liên kết:

Link với thuộc tính nofollow

Việc sử dụng thuộc tính nofollow làm giảm thiểu khả năng bị lạm dụng và spam của liên kết, đồng thời giúp tăng cường khả năng tìm kiếm tự nhiên của trang web của bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các công cụ tìm kiếm đều tuân theo thuộc tính nofollow. Một số công cụ tìm kiếm như Google thông báo rằng họ sẽ xem xét liên kết nofollow nhưng không đảm bảo rằng sẽ không theo dõi chúng.

Một cách sử dụng phổ biến khác của thuộc tính nofollow là khi bạn muốn ngăn chặn các công cụ tìm kiếm theo dõi các liên kết trong phạm vi cụ thể. Ví dụ, bạn có thể sử dụng thuộc tính nofollow cho các liên kết trong phần bình luận của trang web, để tránh spam và bảo vệ danh tính của người dùng. Bằng cách làm như vậy, bạn đảm bảo rằng liên kết trong phần bình luận không gây ảnh hưởng xấu cho trang web của bạn.

Trong tổng quan, thuộc tính nofollow là một công cụ quan trọng trong SEO, giúp ngăn chặn spam và lạm dụng liên kết. Bằng cách sử dụng thuộc tính này một cách hợp lý, bạn có thể kiểm soát việc chuyển tiếp PageRank và giữ cho trang web của mình trở nên hợp lý từ quan điểm SEO.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn