Overarching strategy Chiến lược tổng thể

Overarching strategy Chiến lược tổng thể

Overarching strategy Chiến lược tổng thể

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Overarching strategy Is the highest guide to your activity. It should be a simple and clear sentence that anyone can understand. This step helps you recognize the value of an overarching strategy for communicating your digital plan. 

Chiến lược tổng thểLà hướng dẫn cao nhất cho hoạt động. Nó phải là một câu đơn giản và rõ ràng mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Bước này giúp bạn nhận ra giá trị của một chiến lược tổng thể để truyền đạt kế hoạch kỹ thuật số của bạn. 

Một chiến lược tổng thể (overarching strategy) là một kế hoạch dài hạn dùng để định hướng và hướng dẫn hoạt động chung của một tổ chức hoặc một cá nhân. Chiến lược tổng thể nhằm tạo ra một khuôn khổ rõ ràng và chi tiết để đạt được mục tiêu của tổ chức trong một thời gian dài.

Khi xây dựng một chiến lược tổng thể, cần xem xét các yếu tố nội và ngoại vi ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Các yếu tố ngoại vi bao gồm sự thay đổi trong môi trường kinh doanh, cạnh tranh và yêu cầu của khách hàng. Các yếu tố nội vi bao gồm nhân lực, tài chính và hạ tầng kỹ thuật của tổ chức.

Mục tiêu chính của một chiến lược tổng thể là tạo ra sự phù hợp giữa các hoạt động của tổ chức và mục tiêu chiến lược dài hạn. Chiến lược này giúp tổ chức định hướng và tập trung vào những hoạt động quan trọng nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu suất tổ chức.

Khi phát triển một chiến lược tổng thể, cần xác định mục tiêu chiến lược của tổ chức. Mục tiêu này có thể là tăng doanh số bán hàng, tăng cường thương hiệu và danh tiếng, cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc mở rộng sự hiện diện của tổ chức trên thị trường.

Sau khi xác định mục tiêu, cần phân tích thị trường và đối thủ để hiểu rõ về yếu tố cạnh tranh và cơ hội. Đánh giá môi trường kinh doanh và sự thay đổi trong ngành cũng quan trọng để xác định các xu hướng và cơ hội phát triển mới.

Để thực hiện chiến lược tổng thể, cần xác định chiến lược chức năng và hoạt động chiến lược cụ thể. Chiến lược chức năng tập trung vào các lĩnh vực như marketing, bán hàng, tài chính và nhân sự. Các hoạt động chiến lược cụ thể có thể bao gồm việc nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm mới hoặc mở rộng sự hiện diện địa lý.

Khi triển khai chiến lược tổng thể, quản lý và giám sát tiến trình là cực kỳ quan trọng. Cần thiết lập các chỉ số hiệu suất để đo lường tiến độ và đánh giá thành công của chiến lược. Đồng thời, cần đưa ra các biện pháp điều chỉnh và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Cuối cùng, việc duy trì chiến lược tổng thể là quan trọng để đảm bảo tiếp tục đạt được mục tiêu chiến lược. Việc theo dõi thị trường, cập nhật kiến thức và thay đổi chiến lược khi cần thiết là những yếu tố cần thiết để giữ cho tổ chức linh hoạt và đáp ứng được sự thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Trong kết luận, một chiến lược tổng thể là cốt lõi trong việc định hướng và đạt được mục tiêu dài hạn của một tổ chức. Chiến lược tổng thể giúp tạo ra sự phù hợp giữa các hoạt động và mục tiêu chiến lược, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu suất tổ chức. Việc phát triển, triển khai, giám sát và duy trì chiến lược tổng thể là quan trọng để đảm bảo sự thành công và sự bền vững của tổ chức.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn