Page impression Số lần hiển thị trang

Page impression Số lần hiển thị trang

Page impression Số lần hiển thị trang

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Page impression A request for a page of a site’s content made by a user of that site; advertisers are charged per period being measured. 

Số lần hiển thị trangYêu cầu về một trang trong phần nội dung của một trang web được thực hiện bởi người dùng của trang web đó; các nhà quảng cáo bị tính phí cho mỗi khoảng thời gian được đo lường. 

Page impression, hay còn được gọi là số lần hiển thị trang, là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo trực tuyến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của page impression, cách nó được tính toán, và tại sao nó quan trọng đối với việc đo lường hiệu quả của chiến dịch tiếp thị.

Page impression đơn giản là số lần một trang web cụ thể được hiển thị cho người dùng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi người dùng truy cập vào một trang web, họ tạo ra một page impression. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa page impression và số lượt truy cập (page view) là một người dùng có thể tạo ra nhiều page impression trên cùng một trang web nếu họ refresh trang nhiều lần hoặc điều hướng qua các trang khác và quay lại trang ban đầu sau đó.

Để tính toán page impression, các công cụ phân tích trang web thường dựa vào việc ghi lại các yêu cầu HTTP cho mỗi trang. Khi một yêu cầu mới được gửi đến server, nó được coi là một page impression mới. Một trang web có thể có page impressions từ người dùng duy nhất hoặc từ nhiều người dùng khác nhau.

Page impression có vai trò quan trọng trong việc đo lường hiệu quả của chiến dịch tiếp thị. Đối với các nhà quảng cáo và nhà tiếp thị trực tuyến, page impression cho phép họ có cái nhìn tổng quan về mức độ tiếp cận và phạm vi của chiến dịch. Nếu một trang web có số lượng page impression cao, điều đó có nghĩa là có nhiều người dùng tiếp cận và tiếp xúc với nội dung hoặc quảng cáo của trang web đó. Điều này cho phép các nhà tiếp thị đo lường hiệu quả của quảng cáo và xác định được mức độ tương tác với trang web.

Tuy nhiên, page impression cũng có một số hạn chế và phải được xem xét trong bối cảnh. Page impression không cho biết về số lượng người dùng duy nhất, mà chỉ tập trung vào số lần hiển thị trang. Do đó, nếu một người dùng refresh trang nhiều lần, số page impression sẽ tăng lên trong khi số lượt truy cập người dùng duy nhất vẫn không đổi. Điều này có thể làm sai lệch các dữ liệu và đánh giá không chính xác về hiệu quả của chiến dịch tiếp thị.

Để khắc phục hạn chế này, rất nhiều công cụ phân tích trang web đã giới thiệu thuật ngữ “unique page impressions” hoặc “unique views” để chỉ số lượng page impressions từ các người dùng duy nhất. Điều này sẽ cho phép nhà tiếp thị có cái nhìn rõ ràng hơn về liệu liệu lượng truy cập thực sự và đánh giá hiệu suất của chiến dịch tiếp thị một cách chính xác hơn.

Tổng kết lại, page impression là một thuật ngữ quan trọng trong tiếp thị trực tuyến. Nó cho phép nhà quảng cáo và nhà tiếp thị đo lường hiệu quả của chiến dịch và xác định mức độ tiếp cận của trang web với người dùng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ số page impression không thể hiển thị được số lượt truy cập của người dùng duy nhất. Để đảm bảo tính chính xác, có thể sử dụng thuật ngữ unique page impressions hoặc unique views để đo lường số lượt truy cập từ các người dùng duy nhất.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn