Paid Ads Quảng cáo trả phí

Paid Ads Quảng cáo trả phí

Paid Ads Quảng cáo trả phí

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Paid Ads Generating brand, product awareness, and website traffic through paid advertising formats, targeted to reach relevant audiences and measured with trackable behavior metrics 

Quảng cáo trả phíLà tạo nên nhận thức về thương hiệu, sản phẩm và lưu lượng truy cập trang web thông qua các định dạng quảng cáo trả phí để định hướng đến đối tượng khách hàng phù hợp và được đo lường sử dụng các chỉ số hành vi có thể theo dõi. 

Quảng cáo trả phí (Paid Ads) là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến và marketing số. Đây là một phương pháp quảng cáo trực tuyến mà người dùng phải trả tiền để hiển thị quảng cáo của họ trên các kênh trực tuyến.

Trái với quảng cáo miễn phí, quảng cáo trả phí cho phép doanh nghiệp hiển thị quảng cáo của mình trên các nền tảng trực tuyến như công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, trang web và ứng dụng di động. Mục đích của việc sử dụng quảng cáo trả phí là thu hút lượng khách hàng tiềm năng, tăng cường quảng bá thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.

Trong lĩnh vực quảng cáo trả phí, có một số thuật ngữ quan trọng cần được hiểu rõ. Dưới đây là một số thuật ngữ đáng chú ý:

1. CPC (Cost-Per-Click): Là chi phí trung bình mà quảng cáo trả phí phải trả cho mỗi lượt nhấp chuột. CPC được tính bằng cách chia tổng số tiền mà người dùng đã tiêu trong quảng cáo cho số lượt nhấp chuột.

2. CTR (Click-Through Rate): Là tỷ lệ giữa số lượt nhấp chuột và số lượt hiển thị quảng cáo. CTR cao cho thấy quảng cáo hấp dẫn và thu hút khách hàng tiềm năng.

3. PPC (Pay-Per-Click): Là mô hình quảng cáo trả phí trong đó doanh nghiệp chỉ phải trả tiền khi có người nhấp chuột vào quảng cáo của họ. PPC là phổ biến trên các công cụ tìm kiếm như Google Ads.

4. Impressions: Là số lần quảng cáo được hiển thị trên trang web hoặc mạng xã hội. Impressions không đòi hỏi lượt nhấp chuột và được sử dụng để đo lượng tiếp cận mạng lưới quảng cáo của bạn.

5. Remarketing: Là phương pháp quảng cáo mà bạn tiếp thị lại cho những người dùng đã truy cập trang web hoặc sản phẩm của bạn trước đó. Remarketing giúp tăng khả năng chuyển đổi và xây dựng lại thương hiệu.

6. Conversion: Là hành động mà bạn muốn người dùng thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Điều này có thể là mua hàng, đăng ký hoặc tải xuống tài liệu.

Quảng cáo trả phí là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả tiếp thị trực tuyến và tạo ra lợi nhuận. Bằng cách sử dụng các thuật ngữ và chiến lược quảng cáo trả phí phù hợp, bạn có thể đưa thương hiệu của mình đến với khách hàng mục tiêu và nâng cao hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của mình.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn