Path Đường dẫn

Path Đường dẫn

Path Đường dẫn

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Path A route to a website, goal, or destination. Also the structure of a website URL. 

Đường dẫnĐường đi đến một trang web hoặc điểm đến. Ngoài ra còn là cấu trúc của một đường dẫn URL. 

Đường dẫn (path) là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực phát triển web và SEO. Nó thường được sử dụng để chỉ định đường dẫn tới một tệp tin nằm trong hệ thống tập tin của một website.

Trong môi trường web, mỗi tệp tin và thư mục đều có một đường dẫn duy nhất. Đường dẫn có thể được chia thành hai loại chính: tuyệt đối và tương đối.

1. Đường dẫn tuyệt đối:

Đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn hoàn chỉnh tới một tập tin hoặc thư mục từ gốc một website. Nó thường bắt đầu bằng một dấu gạch chéo (/) và tiếp theo là tên miền của website.

Ví dụ, đường dẫn tuyệt đối đến một trang chủ trang web www.example.com sẽ là: /index.html

Đường dẫn tuyệt đối rất hữu ích khi bạn muốn trỏ trực tiếp tới một tệp tin hoặc thư mục cụ thể, đặc biệt là khi bạn muốn nhúng các hình ảnh, video, hay các tệp tin khác trong trang web của bạn.

2. Đường dẫn tương đối:

Đường dẫn tương đối là đường dẫn tới một tệp tin hoặc thư mục dựa trên vị trí hiện tại của tệp tin hay trang web. Điều này có nghĩa là các đường dẫn tương đối không bao gồm tên miền của website.

Có hai loại đường dẫn tương đối phổ biến là đường dẫn tương đối gốc và đường dẫn tương đối tới thư mục.

– Đường dẫn tương đối gốc: là đường dẫn tới một tệp tin hoặc thư mục từ gốc một website. Đường dẫn này không bắt đầu bằng dấu gạch chéo (/).

Ví dụ, nếu trang hiện tại đang nằm trong thư mục /blog, đường dẫn tương đối gốc để truy cập vào một tệp tin /images/image.jpg sẽ là: ../images/image.jpg

– Đường dẫn tương đối tới thư mục: là đường dẫn tới một tệp tin hoặc thư mục từ thư mục hiện tại của trang web. Đường dẫn này không bắt đầu bằng dấu gạch chéo (/).

Ví dụ, nếu trang hiện tại đang nằm trong thư mục /blog, đường dẫn tương đối tới một tệp tin /images/image.jpg sẽ là: ../images/image.jpg

Tại sao đường dẫn quan trọng với SEO?

Đường dẫn được xem là một yếu tố quan trọng trong việc tăng cường SEO cho trang web của bạn vì nó có thể ảnh hưởng đến việc phân tích trang web và cung cấp cho máy tìm kiếm thông tin về cấu trúc và nội dung của trang.

1. Hỗ trợ quét và xếp hạng trang:

Máy tìm kiếm sử dụng các công cụ tự động để quét và xếp hạng các trang web. Đường dẫn tốt giúp máy tìm kiếm hiểu được cấu trúc của trang và truy cập vào nội dung cần thiết để xếp hạng trang. Điều này có thể giúp tăng khả năng xuất hiện trên kết quả tìm kiếm tự nhiên.

2. Tăng khả năng tương tác người dùng:

Đường dẫn tốt không chỉ giúp máy tìm kiếm hiểu cấu trúc trang mà còn giúp người dùng dễ dàng hiểu và tương tác với trang web của bạn. Điều này có thể cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

3. Tạo liên kết nội bộ tốt:

Đường dẫn thông minh giúp tạo liên kết nội bộ (internal linking) hiệu quả trong trang web. Khi sử dụng các đường dẫn tương đối và tuyệt đối hợp lý, bạn có thể tạo ra một mạng lưới liên kết giữa các trang và bài viết trong trang web của mình. Điều này giúp máy tìm kiếm hiểu được cấu trúc website của bạn và khám phá nội dung dễ dàng hơn.

Kết luận:

Đường dẫn là một thuật ngữ quan trọng trong SEO vì nó có thể ảnh hưởng đến việc tạo nội dung, quét trang và xếp hạng trang của bạn. Việc sử dụng đường dẫn tường minh và logic giúp tối ưu hóa trang web của bạn và tăng cường khả năng xuất hiện trên kết quả tìm kiếm tự nhiên.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn