Real-time bidding Đặt giá thầu theo thời gian thực

Real-time bidding Đặt giá thầu theo thời gian thực

Real-time bidding Đặt giá thầu theo thời gian thực

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Real-time bidding Technology that allows advertisers to bid on each ad impression as it is served. Serving is based on behavioral targeting via cookies. Advertisers buy an audience, not a placement. Ad placements are auctioned to the marketplace and the highest bidder’s ad is shown. 

Đặt giá thầu theo thời gian thựcCông nghệ cho phép nhà quảng cáo đấu giá cho mỗi lần hiển thị quảng cáo. Việc phân phát quảng cáo dựa trên các mục tiêu hành vi thông qua cookie. Nhà quảng cáo mua một đối tượng khách hàng, không phải một vị trí đặt quảng cáo. Các vị trí đặt quảng cáo được đấu giá cho thị trường và quảng cáo của người đấu giá cao nhất sẽ được hiển thị. 

Thời gian thực là một thuật ngữ phổ biến trong ngành quảng cáo trực tuyến và giao dịch quảng cáo trên Internet. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết về thuật ngữ “real-time bidding” (RTB), hãy hiểu rõ ý nghĩa của “thuật ngữ đặt giá thầu theo thời gian thực”.

Đặt giá thầu theo thời gian thực là quá trình mà các quảng cáo trực tuyến được mua và bán tự động trong thời gian thực. Điều này có nghĩa là việc mua và bán không chỉ diễn ra trên một trang web cụ thể hoặc trong một thời gian cố định, mà nó xảy ra ngay lập tức trong thời gian quảng cáo hiển thị trên trang web.

RTB là một công nghệ cho phép quảng cáo trực tuyến được đưa ra và quyết định giá trị của mỗi quảng cáo ngay lập tức. Điều này mang lại lợi ích cho cả nhà quảng cáo và người xem. Nhà quảng cáo có thể đặt mức giá tối đa cho việc hiển thị quảng cáo của họ, trong khi người xem chỉ nhận thấy quảng cáo đáng chú ý và có liên quan đến nhu cầu của họ.

Với RTB, việc mua và bán quảng cáo diễn ra thông qua các hệ thống tự động được gọi là sàn giao dịch quảng cáo. Những hệ thống này chủ yếu được sử dụng bởi các nhà quảng cáo và nhà xuất bản để quảng cáo trực tuyến. Các nhà quảng cáo có thể đặt giá và mua quảng cáo trực tuyến theo thời gian thực thông qua các sàn giao dịch này.

Một đặc điểm quan trọng của RTB là việc quảng cáo được xác định và đưa ra quyết định mua ngay lập tức trong thời gian hiển thị trên trang web. Hệ thống RTB đánh giá mỗi quảng cáo và quyết định giá trị của nó dựa trên các yếu tố như người xem tiềm năng, vị trí trên trang web, lịch sử duyệt web và nhiều yếu tố khác.

Một trong những lợi ích chính của RTB là khả năng tăng cường đáng kể hiệu suất và chính xác của quảng cáo trực tuyến. Do quá trình đặt giá thầu diễn ra trong thời gian thực, nhà quảng cáo có thể định rõ mục tiêu, điều chỉnh và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của họ ngay lập tức. Điều này giúp tăng cường khả năng thu hút khách hàng tiềm năng và cải thiện tỉ lệ chuyển đổi.

Một khía cạnh quan trọng của RTB là sự minh bạch và khả năng đo lường hiệu quả. Các sàn giao dịch quảng cáo cung cấp thông tin chi tiết về việc quảng cáo được hiển thị, lượt xem, lượt bấm và các mục tiêu kỹ thuật khác liên quan đến chiến dịch quảng cáo. Điều này giúp nhà quảng cáo đánh giá và đo lường hiệu quả của chiến dịch trực tuyến của họ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

RTB đã trở thành một phần quan trọng trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến và đã thể hiện tiềm năng đáng kể trong việc cải thiện hiệu quả và hiệu quả chi tiêu của quảng cáo trực tuyến. Với sự phát triển và tiến bộ của công nghệ, RTB dự đoán sẽ tiếp tục phát triển và tạo ra cơ hội mới cho các nhà quảng cáo trực tuyến.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn