Robots.txt

Robots.txt

Robots.txt Robots.txt

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Robots.txt A file in the root directory of a website used to restrict and control the behavior of search engine spiders. 

Robots.txtTệp trong thư mục gốc của một website được sử dụng để hạn chế và kiểm soát hành vi của các trình thu thập dữ liệu web 

Robots.txt là một tệp tin văn bản đơn giản được sử dụng để điều khiển hành vi của các robot tìm kiếm web khi truy cập vào trang web. Nó giúp cho các chủ sở hữu trang web có thể chỉ định cho các robot biết được những phần nào của trang web mà họ muốn được truy cập hoặc không được truy cập.

Trong ngành công nghệ thông tin, robot (hoặc còn được gọi là web robot, spider, crawler hoặc bot) là một chương trình máy tính tự động được thiết kế để tự động duyệt qua các trang web và thu thập thông tin. Robot thường được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm web như Google, Bing, Yahoo để xác định nội dung và chỉ mục trang web.

Robots.txt là một tệp tin phổ biến được đặt trong thư mục gốc của một trang web. Nó cho phép các chủ sở hữu trang web chỉ định các chỉ dẫn cho robot tìm kiếm về việc truy cập vào trang web và các tệp tin cụ thể. Nếu một robot tìm thấy tệp tin robots.txt trên một trang web, nó sẽ đọc và tuân thủ theo các quy tắc được định rõ trong tệp tin đó.

Cấu trúc của tệp tin robots.txt khá đơn giản. Nó bao gồm các mẫu phù hợp được định nghĩa cho URL mà robot tìm kiếm có thể hoặc không thể truy cập. Một số điểm quan trọng cần lưu ý khi tạo tệp tin robots.txt là:

1. Tệp tin robots.txt cần được đặt trong thư mục gốc của trang web. Ví dụ, http://www.example.com/robots.txt.

2. Để từ chối tất cả robot tìm kiếm, bạn có thể sử dụng dòng sau: User-agent: * Disallow: /

3. Để chỉ định chỉ mục toàn bộ trang web, bạn có thể sử dụng dòng sau: User-agent: * Allow: /

4. Để từ chối tiếp cận vào một thư mục hoặc tệp tin cụ thể, bạn có thể sử dụng dòng sau: Disallow: /path/to/folder/ Disallow: /path/to/file.html

5. Bạn có thể sử dụng ký tự trật (-) để chỉ định những tệp tin bạn muốn loại trừ khỏi việc tìm kiếm. Ví dụ, Disallow: /path/to/file-*.html sẽ từ chối tiếp cận vào tất cả các tệp tin có tên bắt đầu bằng “file-” và có phần mở rộng là “.html”.

Ngoài những định nghĩa cơ bản trên, robots.txt còn có thể được sử dụng để chỉ định các phạm vi tìm kiếm khác nhau cho các robot tìm kiếm khác nhau. Điều này giúp kiểm soát robot của các công cụ tìm kiếm và loại trừ tạp chất khỏi việc chỉ mục trang web.

Các quy tắc trong tệp tin robots.txt thuận lợi cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Bằng cách chỉ định các chỉ uỷ quyền và từ chối truy cập, bạn có thể kiểm soát quá trình tìm kiếm và làm cho robot tìm kiếm tập trung vào các phần quan trọng của trang web của bạn.

Tuy nhiên, robots.txt không phải là phương pháp để bảo mật hoặc cấm truy cập vào trang web. Robot tìm kiếm vẫn có thể truy cập vào các thành phần mà bạn không muốn chúng truy cập nếu chúng được liên kết từ một nguồn khác.

Trong kết luận, robots.txt là một phần quan trọng trong các chiến lược SEO của một trang web. Nó cho phép bạn kiểm soát và chỉ định các quyền truy cập của robot tìm kiếm vào trang web của bạn. Bằng cách sử dụng một tệp tin robots.txt thông minh và có logic, bạn có thể cải thiện việc chỉ mục trang web và tối ưu hóa hiệu suất SEO của trang web.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn