Storyboarding Bảng phân cảnh

Storyboarding Bảng phân cảnh

Storyboarding Bảng phân cảnh

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Storyboarding The process of creating a compelling business story to leverage sales opportunities. 

Bảng phân cảnhQuá trình tạo ra một câu chuyện kinh doanh hấp dẫn để tận dụng các cơ hội bán hàng. 

Storyboarding là một quy trình quan trọng trong ngành công nghiệp truyền thông và điện ảnh. Nó liên quan đến việc tạo ra và tổ chức các bảng phân cảnh, giúp visual hóa kịch bản và biến các ý tưởng trừu tượng thành hình ảnh cụ thể.

1. Định nghĩa Storyboarding

Storyboarding là quá trình tạo ra một chuỗi các hình ảnh hoạt động tuần tự để biểu diễn cốt truyện và các sự kiện diễn ra trong tác phẩm truyền thông hoặc phim. Bảng phân cảnh giúp người tạo ra có cái nhìn tổng quan về hàng loạt cảnh quay, dễ dàng nhận ra được sự liên kết giữa các cảnh và tạo ra một lưu đồ hợp lý để định hình kịch bản.

2. Tầm quan trọng của Storyboarding trong sản xuất video

– Hướng dẫn quay phim: Việc tạo ra bảng phân cảnh giúp đạo diễn và nhóm sản xuất có khung cảnh rõ ràng về cách mỗi cảnh sẽ được thực hiện. Điều này giúp cân nhắc về góc quay, diễn xuất, ánh sáng và các yếu tố khác để tạo ra video chất lượng cao.

– Tiết kiệm thời gian và tiền bạc: Storyboarding giúp tìm ra những lỗi trong kịch bản trước khi quay phim. Bằng cách xem trước các cảnh, người sản xuất có thể nhận ra những vấn đề về logic, không gian hoặc hành động mà có thể đã bỏ qua nếu không có bảng phân cảnh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng việc tránh phải quay lại hay chỉnh sửa nhiều lần sau này.

– Hiệu quả truyền tải thông điệp: Bảng phân cảnh giúp đạo diễn và biên kịch biết chính xác cách truyền tải thông điệp từ kịch bản sang hình ảnh. Họ có thể chọn góc quay, cắt cảnh và biểu đạt bằng màu sắc và ánh sáng sao cho phù hợp với thông điệp của tác phẩm.

– Hỗ trợ quảng cáo và tiếp thị: Bảng phân cảnh có thể được sử dụng làm tài liệu dựa trên để quảng cáo và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ. Hình ảnh trong bảng phân cảnh có thể được sử dụng trong các quảng cáo, trang web hoặc tài liệu quảng cáo để truyền tải ý tưởng và tạo sự hấp dẫn cho khách hàng tiềm năng.

3. Các yếu tố quan trọng trong bảng phân cảnh

– Thứ tự cảnh: Một yếu tố quan trọng của bảng phân cảnh là sắp xếp các cảnh theo thứ tự diễn ra trong kịch bản. Lưu ý rằng các cảnh có thể không nhất thiết phải được cho trong cùng một thứ tự trong bảng phân cảnh mà có thể được tái sắp xếp để tạo ra hiệu ứng visual và truyện đường.

– Mô tả cảnh: Mô tả cảnh mô tả các yếu tố cần thiết của cảnh, bao gồm nền tảng, môi trường, ánh sáng và các vật phẩm hoặc đối tượng quan trọng trong cảnh. Mô tả càng chi tiết, nhóm sản xuất sẽ dễ dàng hình dung được cảnh quay cần thực hiện.

– Góc quay và diễn xuất: Bảng phân cảnh cần chỉ rõ các góc quay và cách diễn viên or đối tượng sẽ thực hiện trong cảnh. Điều này giúp đảm bảo rằng việc quay phim và diễn xuất sẽ phù hợp với thông điệp và ý tưởng mà người tạo ra muốn truyền tải.

– Thời gian và chuyển động: Một bảng phân cảnh đặc biệt phải chú trọng đến thời gian và chuyển động. Một cảnh quay có thể chứa các bước chuyển động, zoom, hoặc các yếu tố thời gian khác nhau, và bảng phân cảnh sẽ mô tả chính xác như thế nào các yếu tố này sẽ được thực hiện.

4. Kết luận

Storyboarding là quá trình tạo ra và tổ chức các bảng phân cảnh, giúp người tạo ra video, truyền thông hoặc các phim có cái nhìn tổng quan về cốt truyện và các sự kiện diễn ra trong tác phẩm. Storyboarding có tầm quan trọng lớn trong quá trình sản xuất video, bằng cách giúp hướng dẫn quay phim, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, truyền tải thông điệp hiệu quả và hỗ trợ quảng cáo và tiếp thị. Bảng phân cảnh cũng chứa các yếu tố quan trọng như thứ tự cảnh, mô tả cảnh, góc quay và diễn xuất, thời gian và chuyển động.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn