Strategic statement Tuyên bố chiến lược

Strategic statement Tuyên bố chiến lược

Strategic statement Tuyên bố chiến lược

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Strategic statement A succinct description of a firm’s core strategy in exploiting its opportunities and avoiding the exposure to identified risks. 

Tuyên bố chiến lượcMột mô tả ngắn gọn về chiến lược cốt lõi của một công ty trong việc khai thác các cơ hội và tránh tiếp xúc với các rủi ro đã được nhận diện.

 

Tuyên bố chiến lược công ty, còn được gọi là strategic statement, là một tuyên bố quan trọng định hướng cho mục tiêu và phương hướng chiến lược của một công ty. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu của công ty, giúp tập trung và hướng dẫn quyết định chiến lược và hoạt động hàng ngày của tổ chức.

Tuyên bố chiến lược được sử dụng để tạo ra lòng tin và thiết lập mục tiêu rõ ràng trong toàn bộ tổ chức. Nó cũng giúp công ty giao tiếp với cộng đồng, khách hàng, cổ đông và các bên liên quan khác về tầm nhìn, định hướng và cam kết của công ty.

Một tuyên bố chiến lược hiệu quả phải thể hiện tầm nhìn và mục tiêu dài hạn của công ty. Nó cần phải được đặt dưới dạng một tuyên bố ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ, cùng với việc sử dụng ngôn từ rõ ràng và mạnh mẽ. Đặc biệt, tuyên bố chiến lược nên đảm bảo rằng nó phản ánh giá trị cốt lõi và sứ mạng của công ty.

Tuyên bố chiến lược cũng cần phải không chỉ xác định mục tiêu, mà còn phải chỉ rõ cách thức để đạt được những mục tiêu đó. Nó cần phải cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách công ty sẽ phát triển và đạt được những mục tiêu dài hạn của mình. Ví dụ, tuyên bố chiến lược có thể đề cập đến việc phát triển sản phẩm mới, mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ hoặc tăng cường vị thế thị trường.

Để tạo ra một tuyên bố chiến lược hiệu quả, công ty cần phải tham khảo các phương pháp phân tích thị trường và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Điều này giúp công ty có cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường và xác định những cơ hội và thách thức có thể tác động đến mục tiêu chiến lược của họ.

Một tuyên bố chiến lược đáng tin cậy cũng nên được phát triển dựa trên cơ sở của một quá trình tiến hóa liên tục. Tuyên bố này có thể được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian để phản ánh sự thay đổi trong môi trường kinh doanh và mục tiêu của công ty.

Cuối cùng, để đạt được hiệu quả tối đa từ tuyên bố chiến lược, công ty nên đảm bảo rằng nó được thông báo và nhấn mạnh trong toàn bộ tổ chức. Mọi thành viên trong công ty cần phải hiểu và cam kết với tuyên bố này và phải làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu và phát triển theo hướng chiến lược đã định trước.

Như vậy, tuyên bố chiến lược là một yếu tố quan trọng để tạo ra định hướng và mục tiêu cho công ty. Nó không chỉ giúp công ty tập trung vào đạt được sứ mạng và mục tiêu dài hạn, mà còn gây ấn tượng và giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn