Subscribed audience Người dùng đã đăng ký

Subscribed audience Người dùng đã đăng ký

Subscribed audience Người dùng đã đăng ký

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Subscribed audience A set of people who have provided their email address to a business in return for newsletter, marketing, and sales updates via email. 

Người dùng đã đăng kýLà một nhóm những người đã cung cấp địa chỉ email của họ cho một doanh nghiệp để nhận bản tin, lời chào tiếp thị và email bán hàng. 

Đối với bất kỳ doanh nghiệp trực tuyến nào, việc có một đối tượng người dùng đã đăng ký (subscribed audience) là một yếu tố quan trọng và cốt lõi của chiến lược marketing. Đây là những người dùng đã đăng ký nhận thông tin từ bạn và tự nguyện đồng ý nhận thông báo, email hoặc các nội dung khác từ website hoặc ứng dụng của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật ngữ này và cách tối ưu hóa SEO để thu hút và tương tác tốt hơn với đối tượng người dùng đã đăng ký.

1. Ý nghĩa của Subscribed Audience

Đối tượng người dùng đã đăng ký đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng trung thành và tương tác với doanh nghiệp của bạn. Đây là những người đã biểu đạt sự quan tâm đến nội dung mà bạn cung cấp và sẵn lòng nhận thông tin mới nhất từ bạn. Đối với doanh nghiệp, có được một Subscribed Audience đồng nghĩa với việc có một cơ hội để tương tác với khách hàng tiềm năng và tiếp cận với những người đã thể hiện mức độ quan tâm cao hơn.

2. Xây dựng Subscribed Audience

Để xây dựng một đối tượng người dùng đã đăng ký, bạn cần tạo ra nội dung hấp dẫn và giá trị. Một số cách để thu hút người dùng đăng ký bao gồm:

– Cung cấp nội dung chất lượng: Tạo ra nội dung mà khách hàng tiềm năng thật sự quan tâm và muốn nhận thông tin cập nhật từ bạn.

– Cung cấp ưu đãi đặc biệt: Cung cấp các ưu đãi, khuyến mãi hoặc giảm giá độc quyền cho những người đăng ký nhằm tạo ra sự kích thích và khuyến khích họ đăng ký.

– Tạo landing page: Tạo trang landing page chuyên dụng để nhận đăng ký từ người dùng, cung cấp một giao diện đơn giản và hấp dẫn để thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho việc đăng ký.

– Sử dụng các công cụ email marketing: Sử dụng các công cụ và dịch vụ email marketing như MailChimp, Sendinblue hoặc ActiveCampaign để quản lý và gửi thông điệp đến Subscribed Audience.

3. Tối ưu hoá SEO cho Subscribed Audience

Để tối ưu hoá SEO và tăng cường tương tác với đối tượng người dùng đã đăng ký, bạn có thể thực hiện những biện pháp sau:

– Tối ưu hoá đối tượng từ khóa: Nghiên cứu và chỉ định các từ khóa liên quan đến nội dung mà bạn cung cấp và tìm cách chứng minh cho các công cụ tìm kiếm rằng bạn đáng tin cậy trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn liên quan đến đối tượng người dùng đã đăng ký.

– Tối ưu hoá tiêu đề và mô tả: Sử dụng các từ khóa quan trọng liên quan đến đối tượng người dùng đã đăng ký trong tiêu đề và mô tả của nội dung để thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng khi tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm.

– Sử dụng nội dung gốc và chất lượng: Cung cấp nội dung gốc, độc đáo và đáng giá cho đối tượng người dùng đã đăng ký để thể hiện giá trị của bạn và tăng cường tương tác với họ.

– Tự động hóa email marketing: Sử dụng công cụ email marketing để gửi thông điệp tự động và tuần tự đến đối tượng người dùng đã đăng ký để duy trì và tăng cường tương tác.

Tóm lại, Subscribed Audience là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực marketing online. Đối với doanh nghiệp, đối tượng người dùng đã đăng ký đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng và tương tác với khách hàng tiềm năng. Bằng cách tạo ra nội dung giá trị và tối ưu hoá SEO, bạn có thể thu hút và tương tác tốt hơn với đối tượng người dùng đã đăng ký, mang lại lợi ích và tiếp cận tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn