Tag Gắn thẻ

Tag Gắn thẻ

Tag Gắn thẻ

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Tag A way to contact someone over social media. Adding categories through tags helps your content to reach relevant audiences. 

Gắn thẻLà một cách để liên lạc với ai đó trên mạng xã hội, việc thêm danh mục thông qua gắn thẻ sẽ giúp cho nội dung của bạn tiếp cận với đối tượng khách hàng một cách dễ dàng hơn. 

Tag gắn thẻ là một phần không thể thiếu trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho website. Khi thực hiện SEO, việc sử dụng các tag gắn thẻ đúng cách có thể tăng cường khả năng thấy được trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm và cải thiện độ tương tác của người dùng.

1. Định nghĩa tag gắn thẻ:

   Tag gắn thẻ là các đoạn mã được chèn vào mã nguồn của một trang web để cung cấp thông tin bổ sung cho công cụ tìm kiếm và trình duyệt web. Các tag gắn thẻ bao gồm thẻ tiêu đề, thẻ tiêu đề phụ, thẻ meta mô tả, thẻ alt và thẻ canonical.

2. Thẻ tiêu đề (heading tags):

   Thẻ tiêu đề dùng để định nghĩa các tiêu đề và phân cấp nội dung trên một trang web. Các thẻ tiêu đề phổ biến bao gồm , , , , và . Thẻ tiêu đề chủ đề quan trọng nhất là và thẻ có độ ưu tiên thấp nhất.

3. Thẻ tiêu đề phụ (subheading tags):

   Thẻ tiêu đề phụ được sử dụng để phân đoạn, tăng cường ý nghĩa và tổ chức nội dung của một trang web. Điển hình là , và . Thẻ tiêu đề phụ giúp người đọc và công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về cấu trúc nội dung và các phần quan trọng trên trang web của bạn.

4. Thẻ meta mô tả (meta description tags):

   Thẻ meta mô tả chứa một đoạn văn bản ngắn giới thiệu nội dung của trang web. Thẻ này không ảnh hưởng đến thứ hạng trên công cụ tìm kiếm, nhưng có tác dụng hấp dẫn người dùng bấm vào trang của bạn khi hiển thị trên kết quả tìm kiếm. Độ dài lý tưởng của thẻ meta mô tả là khoảng 150-160 ký tự.

5. Thẻ alt (alt tags):

   Thẻ alt được sử dụng để mô tả nội dung của một hình ảnh trong trường hợp trình duyệt không thể hiển thị hình ảnh đó. Trình duyệt và công cụ tìm kiếm có thể đọc và hiểu nội dung của thẻ alt, và thông tin này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tìm thấy hình ảnh và trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.

6. Thẻ canonical (canonical tags):

   Thẻ canonical được sử dụng để chỉ định phiên bản chính thức và ưu tiên của một trang web. Nếu trang web của bạn có nhiều phiên bản hoặc trùng lặp nội dung, bạn có thể sử dụng thẻ canonical để chịu trách nhiệm và chỉ định phiên bản chính xác mà công cụ tìm kiếm và người dùng nên truy cập.

Việc sử dụng các tag gắn thẻ đúng cách và tối ưu là một phần quan trọng trong chiến lược SEO của bạn. Khi chọn lựa và sử dụng các tag gắn thẻ phù hợp, bạn có thể cải thiện vị trí tìm kiếm của trang web, tăng cường khả năng hiển thị trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm và thu hút người dùng để tương tác với nội dung của bạn.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn