Unique user Người dùng duy nhất

Unique user Người dùng duy nhất

Unique user Người dùng duy nhất

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

Unique user A unique device (e.g., a computer or mobile phone) making requests for site content in the period being measured. 

Người dùng duy nhấtMột thiết bị duy nhất (ví dụ: máy tính hoặc điện thoại di động) yêu cầu nội dung trang web trong khoảng thời gian được đo đếm. 

Trong lĩnh vực SEO (Search Engine Optimization), thuật ngữ “Unique User” hay “Người dùng duy nhất” là một khái niệm quan trọng được sử dụng để đo lường lưu lượng truy cập trên một trang web. Định nghĩa đơn giản của Unique User là một người dùng riêng biệt hoặc một IP duy nhất truy cập vào một trang web trong một khoảng thời gian nhất định.

Unique User là một thước đo quan trọng để xác định số lượng người dùng thực tế truy cập vào một trang web trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này khác với thuật ngữ “Visit” (thăm quan), nghĩa là một lượt truy cập, vì một người dùng có thể thăm quan nhiều lần và tạo ra nhiều lượt truy cập. Unique User giúp xác định tỉ lệ cố định của người dùng đối với một trang web và đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và hiệu suất trang web.

Một cách để tính toán số lượng Unique User là sử dụng dữ liệu từ cookie hoặc thông qua việc theo dõi địa chỉ IP của mỗi người dùng. Cookie là một dạng mã được gắn vào trình duyệt của người dùng và theo dõi các hoạt động trên trang web. Địa chỉ IP, tuy nhiên, có thể được sử dụng để xác định một máy tính hoặc một mạng trong trường hợp không có cookie. 

Unique User có thể được chia thành hai loại chính: Unique User dựa trên phiên (Session-based Unique User) và Unique User dựa trên toàn bộ dữ liệu (Cumulative-based Unique User). 

– Unique User dựa trên phiên: Đây là một cách tính toán tổng số lượng người dùng truy cập vào một trang web trong một phiên duy nhất. Một phiên được xác định bằng cách tính toán khoảng thời gian giữa hai hoạt động của một người dùng trên trang web. Nếu khoảng thời gian này vượt quá một mức định trước (ví dụ như 30 phút), nó sẽ được tính là một phiên mới. Điều này giúp đo lường sự tương tác của người dùng trong một khoảng thời gian xác định.

– Unique User dựa trên toàn bộ dữ liệu: Đây là một cách tính toán tổng số lượng người dùng truy cập vào một trang web trong một khoảng thời gian nhất định, bất kể số lần truy cập của họ. Điều này có nghĩa là một người dùng có thể được tính là một Unique User cho mỗi lần truy cập vào trang web. Unique User dựa trên toàn bộ dữ liệu thường được sử dụng trong việc xác định sự phổ biến và khối lượng truy cập trên trang web.

Unique User không chỉ đo lường lưu lượng truy cập vào một trang web, mà còn có thể cung cấp thông tin về đối tượng người dùng, giúp các nhà quản lý trang web tận dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng đáng kể hiệu suất trang web. Việc sử dụng Unique User cùng với các dữ liệu khác như thời gian truy cập, nguồn truy cập và tầng độ tuổi giúp xác định mục tiêu khách hàng và phát triển chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Để tăng cường số lượng Unique User và lưu lượng truy cập trang web, các nhà quản lý trang web cần chú trọng vào việc tối ưu hóa nội dung, cải thiện trải nghiệm người dùng, nâng cao sự tương tác và thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Tóm lại, Unique User – người dùng duy nhất là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực SEO, định lượng số lượng người dùng duy nhất truy cập vào một trang web trong một khoảng thời gian nhất định. Đo lường Unique User là một yếu tố quan trọng trong việc phân tích dữ liệu, phát triển chiến lược tiếp thị và cải thiện hiệu suất trang web.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn