URL Parameter Tham số URL

URL Parameter Tham số URL

URL Parameter Tham số URL

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

URL Parameter A code appended to a URL that can change the functionality of a website or be used to track visits in web analytics tools like Google Analytics or Adobe Analytics, etc. 

Tham số URLLà một mã được thêm vào URL, có thể thay đổi chức năng của một trang web hoặc được sử dụng để theo dõi các lượt truy cập trong các công cụ phân tích web như Google Analytics hoặc Adobe Analytics, v.v. 

URL parameter là một phần của URL (Uniform Resource Locator – Một định dạng đường dẫn trên internet) được sử dụng để truyền thông tin từ trình duyệt đến máy chủ web. Thông tin trong URL parameter thường được đặt sau dấu “?” và các tham số được phân tách bằng dấu “&”. Ví dụ:

www.example.com/page?param1=value1¶m2=value2

Trong ví dụ trên, “param1” và “param2” là các URL parameter, và “value1” và “value2” là giá trị của từng tham số. URL parameter giúp truyền dữ liệu giữa các trang web, mở rộng và định dạng các tìm kiếm trên website và cung cấp các thông tin khác nhau cho máy chủ web.

Tuy nhiên, việc sử dụng URL parameter cần cẩn thận, vì nó có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa SEO. Dưới đây là một số điều cần lưu ý để tối ưu hóa URL parameter:

1. Tránh sử dụng quá nhiều URL parameter: Số lượng URL parameter lớn có thể gây rối cho công cụ tìm kiếm và gây lỗi khi truy cập trang web. Tốt nhất là chỉ sử dụng những tham số cần thiết và hạn chế việc sử dụng quá nhiều tham số không cần thiết.

2. Sử dụng URL parameter có ý nghĩa: Khi tạo URL parameter, hãy đảm bảo chúng có ý nghĩa rõ ràng và mô tả chính xác thông tin được truyền. Điều này giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang web và cải thiện khả năng xếp hạng SEO.

3. Sử dụng các biến thay thế: Thay vì sử dụng các giá trị dài và không cần thiết trong URL parameter, ta có thể sử dụng các biến thay thế như “category-1” hoặc “product-2” để tạo URL shortcode. Điều này giúp cho các URL dễ đọc và dễ nhớ hơn cho người dùng.

4. Canonical URL: Khi sử dụng URL parameter, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng canonical URL (URL chính) để xác định phiên bản ưu tiên của trang. Điều này giúp tránh duplicate content (nội dung trùng lặp) và giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về cấu trúc trang web của bạn.

5. Sử dụng Robots.txt: Nếu có những URL parameter không cần thiết hoặc không cần được lập chỉ mục, bạn có thể sử dụng tệp Robots.txt để chỉ định cho công cụ tìm kiếm biết rằng nó không nên theo dõi hoặc lập chỉ mục các trang với URL parameter đó.

Trên đây là một số điều cơ bản về URL parameter và cách tối ưu hóa chúng cho SEO. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa SEO là một quá trình phức tạp và liên tục. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu và cập nhật kiến thức để đảm bảo trang web được tối ưu hóa tốt nhất và có hiệu suất cao trên công cụ tìm kiếm.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn