URL

URL

URL URL

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

URL Uniform Resource Locator. This is the website address. 

URLViết tắt của Uniform Resource Locator. Đây là địa chỉ trang web. 

URL là viết tắt của Uniform Resource Locator, là một chuỗi ký tự duy nhất đại diện cho địa chỉ web cụ thể trên internet. Nó là một thành phần quan trọng trong việc xác định vị trí của một trang web và giúp người dùng dễ dàng truy cập vào nội dung cần thiết.

Trong việc xây dựng một trang web, viết URL chuẩn SEO là một yếu tố quan trọng để nâng cao vị trí của trang web trên công cụ tìm kiếm. Các thuật ngữ URL SEO được sử dụng để tối ưu hóa cấu trúc và nội dung URL sao cho phù hợp với các quy tắc của công cụ tìm kiếm.

1. Sử dụng từ khóa chính: Để tăng khả năng xếp hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm, hãy sử dụng từ khóa chính liên quan đến nội dung của trang web trong URL. Điều này giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang và giúp tăng khả năng xuất hiện khi mọi người tìm kiếm từ khóa đó.

Ví dụ: Thay vì sử dụng URL như “website.com/page1” hãy sử dụng “website.com/thuật-ngữ-url” để chứa từ khóa chính về thuật ngữ URL.

2. Sử dụng dấu gạch nối: Khi tạo URL, hãy sử dụng dấu gạch nối (-) thay vì dấu gạch dưới (_) hoặc khoảng trắng. Các công cụ tìm kiếm hiểu dấu gạch nối như một phần của từ khóa, trong khi dấu gạch dưới và khoảng trắng bị coi là các kí tự phân cách giữa từ khóa.

Ví dụ: Sử dụng “thuat-ngu-url” thay vì “thuat_ngu_url” hoặc “thuat ngu url”.

3. Ngắn gọn và dễ nhớ: URL của trang web nên được thiết kế ngắn gọn và dễ nhớ để người dùng khó quên và dễ dàng truy cập. URL quá dài, phức tạp và khó nhớ có thể làm mất đi các lợi ích của việc tối ưu hóa SEO vì nó không được người dùng nhớ và nhấp vào.

Ví dụ: “website.com/tu-khoa-url” thay vì “website.com/danh-muc/loai-san-pham/trang-chi-tiet-san-pham/tu-khoa-url”.

4. Loại bỏ các ký tự không cần thiết: Tránh sử dụng các ký tự không cần thiết như “?” hoặc “#”. Các ký tự này thường được sử dụng trong các truy vấn và phân đoạn, không mang ý nghĩa cho URL và có thể làm mất đi sự rõ ràng và tập trung của URL.

Ví dụ: Sử dụng “website.com/tu-khoa-url” thay vì “website.com/tu-khoa-url?utm_source=gmb”.

5. Sử dụng phân cấp thư mục: Để cung cấp một cấu trúc hợp lý cho URL, sử dụng phân cấp thư mục để phân loại các trang web. Điều này giúp người dùng dễ dàng hiểu và điều hướng trên trang web và giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về cấu trúc của trang web.

Ví dụ: “website.com/danh-muc/tu-khoa-url” thay vì “website.com/tu-khoa-url”.

6. Hạn chế sử dụng các thẻ số tự nhiên: Đa số công cụ tìm kiếm tìm hiểu nhanh các thẻ số tự nhiên trong URL và có xu hướng coi chúng là không quan trọng. Thay vào đó, tận dụng từ khóa và từ ngữ mô tả nội dung của trang web để tạo URL thân thiện với SEO.

Ví dụ: “website.com/danh-muc/san-pham1” thay vì “website.com/danh-muc/132544”.

7. Sử dụng HTTPS: HTTPS là giao thức bảo mật của web, giúp bảo vệ thông tin của người dùng và giúp tăng cường độ tin cậy của trang web trên công cụ tìm kiếm. Sử dụng SSL / TLS để mã hóa dữ liệu giữa máy tính của khách hàng và máy chủ web, và đảm bảo rằng URL của trang web được bắt đầu bằng “https://” thay vì “http://”.

Ví dụ: “https://website.com/danh-muc/tu-khoa-url”.

Như vậy, viết URL chuẩn SEO về thuật ngữ URL là một yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa trang web để thu hút lượng lớn người dùng và tăng cường vị trí trên công cụ tìm kiếm. Thực hiện các nguyên tắc cơ bản và chú ý đến từ khóa chính, dấu gạch nối, độ dài và ảnh hưởng của cấu trúc thư mục sẽ giúp tạo ra URL thân thiện với SEO và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn