View-Through Conversion Window Thời lượng chuyển đổi xem qua

View-Through Conversion Window Thời lượng chuyển đổi xem qua

View-Through Conversion Window Thời lượng chuyển đổi xem qua 

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

View-Through Conversion Window A conversion setting in Google Ads which defines the maximum length of time that a view- through action will still be attributed as a view-through conversion. 

Thời lượng chuyển đổi xem qua Một cài đặt chuyển đổi trong Google Ads xác định thời gian tối đa mà một hành động xem qua vẫn sẽ được ghi nhận như một lần người xem tương tác với quảng cáo. 

Thời lượng chuyển đổi xem qua (view-through conversion window) là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực marketing và quảng cáo trực tuyến. Đây là một khái niệm liên quan đến việc đo lường hiệu quả của các quảng cáo trực tuyến và khả năng của chúng để tạo ra chuyển đổi.

Khi đăng ký cho một chiến dịch quảng cáo trực tuyến, việc xác định xem bao lâu sau khi người xem nhấp vào quảng cáo mà chuyển đổi xảy ra là rất quan trọng. Điều này liên quan đến thời gian giữa lần xem quảng cáo và lần chuyển đổi thực tế của người dùng. Thời gian này được gọi là “view-through conversion window”.

View-through conversion window được đo bằng cách sử dụng một hệ thống theo dõi dữ liệu nhận dạng người dùng khi họ thực hiện một hành động chuyển đổi, như đặt hàng hoặc đăng ký. Thực tế là nhiều người xem quảng cáo, nhưng không ngay lập tức thực hiện hành động chuyển đổi. Họ có thể truy cập trang web của bạn sau khi xem quảng cáo và sau đó thực hiện chuyển đổi sau một khoảng thời gian.

View-through conversion window cũng liên quan đến thời gian giữa lần xem quảng cáo và lần click vào quảng cáo. Nếu người xem click vào quảng cáo trong khung thời gian này, thì click đó sẽ được coi như là một click đã xem qua (view-through click). Tuy nhiên, nếu click xảy ra sau khung thời gian này, thì nó sẽ được xem như là một click mới và không xem qua (non-view-through click).

Độ dài của view-through conversion window có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mục tiêu và ngành nghề của bạn. Thông thường, điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ quen thuộc của thương hiệu và thời gian cần thiết để người tiêu dùng nắm bắt thông điệp quảng cáo.

Đối với các ngành nghề mà quy trình quyết định chậm hơn, ví dụ như mua sắm các sản phẩm đắt tiền hoặc các dịch vụ tài chính, thời gian chuyển đổi qua view-through conversion window có thể lớn hơn. Trong khi đó, đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quy trình chuyển đổi nhanh hơn, như các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, có thể sử dụng một view-through conversion window ngắn hơn.

Có nhiều lợi ích khi sử dụng view-through conversion window để đo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến. Đầu tiên, nó cho phép bạn đo lường hiệu quả của quảng cáo mà không nhất thiết phải dựa vào chỉ số click. Thực tế là chỉ một phần nhỏ người xem quảng cáo sẽ nhấp vào nó, nhưng họ có thể vẫn bị ảnh hưởng bởi nó và sau đó chuyển đổi sau một khoảng thời gian.

Thứ hai, việc sử dụng view-through conversion window cung cấp thông tin quan trọng về tác động của quảng cáo đối với thương hiệu của bạn. Khi một người xem quảng cáo và sau đó thực hiện một hành động chuyển đổi, điều đó có nghĩa là quảng cáo đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến hành vi và quyết định mua hàng của người đó.

Cuối cùng, view-through conversion window cũng cho phép bạn đo lường hiệu quả của các hình thức quảng cáo khác nhau. Bằng cách so sánh các chỉ số chuyển đổi trực tiếp và chỉ số chuyển đổi qua view-through, bạn có thể xác định xem quảng cáo trực tuyến nào đạt hiệu quả tốt hơn trong việc tạo ra chuyển đổi.

Tóm lại, view-through conversion window là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Nó giúp đo lường hiệu quả quảng cáo và khả năng của chúng trong việc tạo ra chuyển đổi. Qua việc xác định thời lượng giữa lần xem quảng cáo và lần chuyển đổi thực tế, view-through conversion window đóng vai trò quan trọng đối với việc phân tích và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn