WireFrame Khung sườn

WireFrame Khung sườn

WireFrame Khung sườn

Nếu bạn đang muốn có thêm nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều thuật ngữ và được học hỏi về Digital thì bộ từ điển Go Digital là dành cho bạn.

Trọn bộ Go Digital phiên bản đặc biệt

Bộ từ điển Go Digital phiên bản thường

WireFrame The barebones structure of a website and ist pages without any content, used to plan layout and user experience. 

Khung sườnLà cấu trúc đơn giản của một trang web và là các trang không có bất kỳ nội dung nào trên chúng, được sử dụng để lập các kế hoạch bố trí và trải nghiệm người dùng. 

Wireframe (khung sườn) là một khái niệm phổ biến trong thiết kế giao diện người dùng (UI) và trang web. Đây là một bản vẽ đơn giản và tường rút về cấu trúc và bố cục của một trang web hoặc ứng dụng trước khi thực hiện thiết kế chi tiết.

Wireframe thường được tạo ra ở giai đoạn đầu tiên của quy trình thiết kế để giúp thiết kế trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nó giúp định hình cơ bản cho trang web hoặc ứng dụng, xác định vị trí và tỷ lệ của các phần tử, hình ảnh, văn bản và chức năng mà trang web cung cấp.

Tuy wireframe chỉ là một sơ đồ đơn giản, nhưng nó cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà thiết kế, nhà phát triển và khách hàng về những yêu cầu cơ bản của trang web. Nó giúp tạo ra một cái nhìn tổng quan về cấu trúc và giao diện của trang web mà không phải lo lắng về các chi tiết thiết kế.

Có một số yếu tố quan trọng mà wireframe thường bao gồm. Đầu tiên, khung sườn xác định vị trí của các phần tử trên trang web, chẳng hạn như logo, menu điều hướng, tiêu đề, nội dung chính và chân trang. Điều này giúp xác định phân bố không gian và tỷ lệ của các phần tử để tạo ra một trang web cân đối và dễ đọc.

Thứ hai, wireframe cung cấp các hướng dẫn về chức năng của các phần tử trên trang web. Ví dụ, nó có thể chỉ rõ rằng nút “Đăng nhập” sẽ được đặt ở góc trên bên phải của trang web và khi người dùng nhấp vào, họ sẽ được chuyển đến trang đăng nhập. Điều này giúp nhà thiết kế và nhà phát triển hiểu cách mà trang web sẽ hoạt động và người dùng sẽ tương tác với nó.

Cuối cùng, wireframe cung cấp một khả năng dễ dàng để sửa đổi và điều chỉnh trước khi thiết kế chi tiết. Vì wireframe chỉ là một sơ đồ đơn giản, việc sửa đổi và di chuyển các phần tử trên trang web rất dễ dàng. Nếu cần thiết, có thể thay đổi vị trí và kích thước của các phần tử để đáp ứng yêu cầu của khách hàng hoặc tối ưu hóa trang web cho trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Tóm lại, wireframe (khung sườn) là một công cụ quan trọng trong quy trình thiết kế giao diện người dùng và trang web. Nó giúp định hình cơ bản cho trang web trước khi thực hiện thiết kế chi tiết và cung cấp thông tin quan trọng về cấu trúc, giao diện và chức năng của trang web. Với wireframe, các nhà thiết kế và nhà phát triển có thể dễ dàng tạo và sửa đổi cấu trúc của trang web để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn