Xây dựng hệ thống

Xây dựng hệ thống

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Mời Chuyên gia xây dựng hệ thống toàn diện doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, cắt giảm chi phí vận hành và tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

1- XÂY DỰNG HỆ THỐNG Là Gì?2- XÂY DỰNG HỆ THỐNG Riêng Mảng Đầu Raa) Giải Pháp:b) Thời Gian Và Chi Phí Triển Khai:3- XÂY DỰNG HỆ THỐNG Riêng Mảng Vận Hànha) Giải Pháp:b) Thời Gian Và Chi Phí Triển Khai:4- XÂY DỰNG HỆ THỐNG Toàn Diện Doanh Nghiệpa) Giải Pháp:b) Thời Gian Và Chi Phí Triển Khai:c) So Sánh Nhanh:5- Hình Thức Triển Khai8- Đăng Ký Giải Pháp1- XÂY DỰNG HỆ THỐNG Là Gì?

_ Xây dựng hệ thống là tổ chức triển khai mọi hoạt động cần thiết để phát hiện và khắc phục tất cả các:

1) Phòng ban và vị trí nhân sự còn yếu kém.

2) Quy trình quản lý, vận hành có nhiều “lỗ hổng”.

3) Khó khăn, thách thức đang cản trở tốc độ phát triển tự nhiên của doanh nghiệp, thậm chí khiến cho doanh nghiệp có thể bước vào giai đoạn suy thoái trong trung hạn, nếu không hành động kịp thời.

_ Giải pháp xây dựng hệ thống phù hợp với các công ty chưa có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ, hoặc: 

1) Đã có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ song làm việc không hiệu quả, năng suất thấp.

2) Sau nhiều năm thành lập vẫn chưa thể “bứt phá” doanh thu.

3) Không có lợi thế cạnh tranh, thương hiệu yếu dẫn đến mất dần thị phần vào tay đối thủ, hay có nguy cơ bị thâu tóm.

4) Đang trên đà suy thoái.

5) Muốn chuẩn hóa toàn bộ hệ thống tổ chức vận hành và quản lý doanh nghiệp để đồng bộ và tối ưu hoá trước khi nhân bản ra Toàn quốc theo mô hình Franchise.

6) Muốn phát triển thương hiệu trước khi bán lại công ty hoặc lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng – IPO.

 Thời gian cần để triển khai xây dựng hệ thống phụ thuộc chính vào quy mô và mức độ cần tái cấu trúc. Theo thống kê các dự án Chúng tôi đã triển khai trong 8 năm qua, thời gian triển khai xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phổ biến như sau:  

Xây dựng hệ thống riêng Mảng Đầu Ra 1 – 3 Tháng

Xây dựng hệ thống riêng Mảng Vận Hành 3 – 6 Tháng

Xây dựng hệ thống Toàn Diện Công Ty 6 – 12 Tháng

2- XÂY DỰNG HỆ THỐNG Riêng Mảng Đầu Ra

Tối Ưu Hiệu Quả KINH DOANH

a) Giải Pháp:

_ Tham mưu mô hình kinh doanh phù hợp nhất với đặc thù lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

_ Tham mưu cho BGĐ chiến lược quy hoạch danh mục sản phẩm, bao gồm sản phẩm “tạo phễu”, sản phẩm chủ lực và sản phẩm bán kèm, ăn theo.

_ Tham mưu cho BGĐ chiến lược xây dựng “hệ sinh thái” sản phẩm – dịch vụ cho Công ty.

_ Tham mưu cho BGĐ chiến lược đóng gói sản phẩm và định giá sản phẩm giúp tăng khả năng tiêu thụ khi tung ra thị trường.

_ Khảo sát toàn diện đội ngũ nhân sự của 3 bộ phận phụ trách đầu ra, bao gồm Phòng Marketing, Phòng Kinh doanh và Phòng Chăm sóc Khách hàng, từ đó:

+ Phát hiện chính xác các vị trí nhân sự a) còn thiếu, b) cần thay thế và c) cần bồi dưỡng, huấn luyện thêm.

+ Triển khai set up các vị trí nhân sự còn thiếu và cần thay thế cho Công ty. 

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình, chiến lược và giải pháp quản lý a) mạng lưới khách hàng và b) hệ thống đại lý phân phối trên Toàn quốc.

_ Set up hạ tầng công nghệ phục vụ tốt nhất cho hoạt động tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng đa kênh của Công ty.

_ Giúp Công ty chủ động triển khai hoạt động Marketing liên quan đến các mảng hoạt động chính sau:

+ Content.

+ Thiết kế.

+ Báo chí, Truyền hình.

+ Celebs/KOLs.

+ Chạy quảng cáo Online. 

b) Thời Gian Và Chi Phí Triển Khai:

_ Thời gian xây dựng hệ thống riêng mảng Đầu ra cho Công ty vào khoảng 1 – 3 tháng.

_ Chi phí triển khai xây dựng hệ thống vào khoảng 20 – 80 triệu áp dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu năm gần nhất dưới 36 tỷ/năm. 

Với các doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 36 tỷ/năm, lợi nhuận hơn 3 tỷ/năm, thời gian và chi phí vào khoảng 120 – 180 triệu phụ thuộc vào quy mô hệ thống 

3- XÂY DỰNG HỆ THỐNG Riêng Mảng Vận Hành

Tối Ưu Hiệu Quả QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

a) Giải Pháp:

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình tổ chức phòng ban tối ưu, đi kèm định biên nhân sự tương ứng cho mỗi phòng ban.

_ Khảo sát bộ máy lãnh đạo của Công ty, từ đó a) phát hiện các hạn chế, thách thức cần khắc phục và b) đề xuất phương án giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

_ Khảo sát bộ máy quản lý của Công ty, từ đó a) phát hiện các hạn chế, thách thức cần khắc phục và b) đề xuất phương án giúp nâng cao hiệu quả quản lý.

_ Xây dựng bản mô tả công việc cho toàn bộ a) bộ máy lãnh đạo, b) bộ máy quản lý và c) các vị trí nhân sự chủ chốt của Công ty.

_ Đề xuất phương án tính và đánh giá kết quả làm việc hàng tháng (KPI) cho toàn bộ nhân sự chủ chốt của Công ty.

_ Xây dựng mô hình trả thù lao theo hiệu quả thực tế, áp dụng mô hình lương 3P mới nhất giúp BGĐ đánh giá chính xác đóng góp của mỗi CBNV và trả thù lao tương xứng.

_ Xây dựng chính sách khen thưởng, khích lệ giúp thúc đẩy tinh thần nỗ lực, cống hiến của mọi CBNV.

_ Set up các vị trí nhân sự còn thiếu cho Công ty, liên quan đến a) bộ máy quản lý và b) các phòng ban thuộc Khối Văn phòng, như Phòng Kế hoạch, Hành chính Nhân sự, Đào tạo, Tài chính Kế toán, Thanh tra Giám sát… 

_ Xây dựng cho Công ty nội quy lao động và chuẩn văn hoá doanh nghiệp, giúp hình thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và đoàn kết.

_ Set up hạ tầng công nghệ phục vụ công ty chuyển đổi số thành công mảng quản lý, vận hành doanh nghiệp.

b) Thời Gian Và Chi Phí Triển Khai:

_ Thời gian xây dựng hệ thống riêng mảng Vận hành cho Công ty vào khoảng 3 – 6 tháng.

_ Chi phí triển khai xây dựng hệ thống vào khoảng 20 – 80 triệu. Áp dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu năm gần nhất dưới 36 tỷ/năm. 

Với các doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 36 tỷ/năm, lợi nhuận hơn 3 tỷ/năm, thời gian và chi phí vào khoảng 120 – 180 triệu phụ thuộc vào quy mô hệ thống.

4- XÂY DỰNG HỆ THỐNG Toàn Diện Doanh Nghiệp

Hiệu Quả CAO NHẤT

a) Giải Pháp:

Bao gồm tất cả hạng mục của 2 gói “xây dựng hệ thống riêng mảng đầu ra” và “xây dựng hệ thống riêng mảng vận hành” gộp lại (xem mục 2 và 3 ở trên), ngoài ra BGĐ còn được ENS Corporation hỗ trợ các hạng mục quan trọng sau:

_ Tổ chức hoàn thiện hệ thống thiết kế nhận diện thương hiệu giúp nâng cao hiệu quả Marketing tại các điểm bán và mức độ gắn kết thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

_ Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể, bao gồm kế hoạch a) phát triển thương hiệu, b) thu hút khách hàng và c) mở rộng mạng lưới đại lý cho Công ty.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát nhân sự.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát hàng hoá.

_ Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát tài chính.

_ Tham mưu cho BGĐ chiến lược và giải pháp thúc đẩy doanh số bán hàng online qua mạng lưới Celeb/KOL.

_ Tổ chức set up hệ thống bán hàng online chuyên nghiệp cho Công ty trên Shopee và Tik Tok Shop.

_ Chuẩn hoá toàn bộ quy trình tổ chức, vận hành và quản lý doanh nghiệp, làm cơ sở để đồng bộ toàn bộ hệ thống công ty, từ “công ty mẹ” xuống các công ty con và chi nhánh.

b) Thời Gian Và Chi Phí Triển Khai:

_ Thời gian xây dựng hệ thống toàn diện Công ty vào khoảng 6 – 12 tháng. Có thể rút ngắn tiến độ nếu Công ty đăng ký phương án xây dựng hệ thống nhanh.

_ Chi phí triển khai xây dựng hệ thống vào khoảng 120 – 150 triệu. Áp dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu năm gần nhất dưới 36 tỷ/năm. 

Với các doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 36 tỷ/năm, lợi nhuận hơn 3 tỷ/năm, thời gian và chi phí vào khoảng 240 – 300 triệu phụ thuộc vào quy mô hệ thống 

c) So Sánh Nhanh:

_ So với việc đăng ký lần lượt 2 gói “xây dựng hệ thống riêng mảng đầu ra” và “xây dựng hệ thống riêng mảng vận hành” (ví dụ như đăng ký gói xây dựng hệ thống mảng đầu ra trước, sau khi xây dựng hệ thống xong mảng đầu ra thì đăng ký tiếp gói xây dựng hệ thống mảng vận hành) thì khi đăng ký “xây dựng hệ thống toàn diện công ty” ngay từ đầu sẽ giúp khách hàng có thể tiết kiệm 3 tháng thời gian và chi phí xây dựng hệ thống công ty.

5- Hình Thức Triển Khai

_ Trực tiếp. Mỗi tuần Chuyên gia sang làm việc tại trụ sở của khách hàng 2 buổi (sáng và chiều gộp thành 1 ngày full) và chủ động điều phối công việc vào các ngày khác trong tuần, sao cho hoàn thành dự án theo đúng tiến độ 2 Bên đã thống nhất.

_ Trong đa số trường hợp Chuyên gia thường chỉ nhận hỗ trợ tối đa 2 buổi/tuần, là đủ để đảm bảo giúp khách hàng đạt được KPI đặt ra khi xây dựng hệ thống doanh nghiệp. Riêng với các doanh nghiệp đang trên đà suy thoái hoặc công ty có nhiều chi nhánh, có thể đăng ký thời gian dài hơn.

_ Với các tập đoàn lớn, liên doanh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài, có tiềm lực tài chính mạnh và sẵn sàng đầu tư, có thể mời Chuyên gia về làm việc part time ở vị trí lãnh đạo cấp cao như tập đoàn Vingroup mời Eric Vũ về giữ vị trí Phó TGĐ cho hệ thống bệnh viện quốc tế 5 sao VinMec trên Toàn quốc.

 Sau khi tái cấu trúc xong, Chuyên gia sẽ hỗ trợ BGĐ vận hành hệ thống một thời gian để đảm bảo hệ thống, các phòng ban hoạt động và phối hợp tốt với nhau.

Sau khi hợp tác thành công trong Giai đoạn 1 – xây dựng hệ thống doanh nghiệp, 2 Bên có thể tiếp tục hợp tác trong Giai đoạn 2 – phát triển hệ thống doanh nghiệp theo đó Chuyên gia sẽ tham gia cố vấn chiến lược (như 1 “Giám đốc Chiến lược”) hoặc trực tiếp tham gia điều hành (như 1 “Lãnh đạo Cấp cao”) giúp doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao theo đúng mức kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp, trong thời gian nhanh nhất vv…

Trong Giai đoạn 2 này, Chuyên gia sẵn sàng không nhận thù lao để được hưởng % doanh thu hoặc cổ phần ưu đãi khi giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn.

Áp dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu năm gần nhất dưới 36 tỷ/năm. Phí phát triển hệ thống 1% doanh thu.

Với các doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 36 tỷ/năm, lợi nhuận hơn 3 tỷ/năm, thời gian và chi phí vào khoảng 120 – 180 triệu. Phí duy trì, phát triển 5% lợi nhuận phụ thuộc vào quy mô hệ thống.

# Các Lĩnh Vực Kinh Doanh Chúng tôi Đã Trực Tiếp Tham Gia Điều Hành Hoặc Tư Vấn Set Up, Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp: 

_ Giáo dục Nghề

_ Ngoại ngữ

_.Truyền thông

_ Mỹ phẩm

_ Nha khoa

_ Dược

_ Thực phẩm Chức năng

_ Thiết bị Y tế

_ Xét nghiệm Máu

_ Đầu tư Tài chính

_ Thẻ Ngân hàng Đa năng

_ Bất Động sản

_ Bán lẻ

_ Rượu vang

_ Nhà hàng

_ Khách sạn

_ Nội thất

_ Thời trang Công sở

_ Thời trang Cao cấp

_ Dịch thuật

_ Giáo dục Đại học

_ Thiết bị Lọc nước

_ Sản xuất Lò hơi

_ Sơn

_ Tôn

_ Xăng dầu

_ Kiểm định

_ Báo Điện tử

_ Mua theo Nhóm

_ Bản đồ Khuyến mại

_ App Bán hàng và Quản lý Đại lý

_ Sàn Việc làm Trực tuyến

_ Kinh tế Chia sẻ

_ Blockchain

_ Big Data

_ Trí tuệ Nhân tạo

_ Và các lĩnh vực liên quan tới chuyển đổi số và công nghệ 4.0 khác vv…

(cập nhật đến tháng 12 năm 2022)

8- Đăng Ký Giải Pháp

Sẵn Sàng Bứt Phá

Mọi khách hàng muốn được tư vấn giải pháp xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp phù hợp nhất cho Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Chúng tôi qua số di động 0902 926 119. Trong một số trường hợp đi công tác hoặc sinh sống tại nước ngoài, nếu không gọi được cho Chúng tối, khách hàng vui lòng để lại tin nhắn hoặc kết nối qua Viber – Zalo: 0902 926 119!

Chúc Anh/Chị có 1 năm 2023 đột phá doanh thu!

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn