QUẦY VÉ

QUẦY VÉ

Thời hạn

Ngôn ngữ

Được khám phá

Số chuyến bay

Hạng vé

Phí hội viên

Cam kết đầu ra

Hỗ trợ nghề nghiệp

Tặng thêm

1 năm

Tiếng Việt

7 hành trình

Tuỳ chọn

Không giới hạn

 Ưu đãi

2.400.000đ

1 năm

Tiếng Anh

7 hành trình

Tuỳ chọn

Không giới hạn

 Ưu đãi

381$

Xe điện cân bằng hoặc phiếu laptop 5 triệu

2 năm

Tiếng Việt

14 hành trình

 Xây lộ trình

Không giới hạn

 Tiêu chuẩn

15.000.000đ

Việc làm

Tổng thu nhập lên đến 100 triệu trong 18 tháng

Cố vấn nhóm: Sự nghiệp 12 tuần

2 năm

Tiếng Anh

14 hành trình

 Xây lộ trình

Không giới hạn

 Tiêu chuẩn

1.400$

Việc làm

Tổng thu nhập lên đến 10.000$  trong 18 tháng

Cố vấn nhóm: Sự nghiệp 12 tuần

3 năm

Tuỳ chọn

14 hành trình

 Xây lộ trình

Không giới hạn

Thương gia

5.000$

Thu nhập

Thu nhập đến 15.000$

Cố vấn 1:1 phát triển sự nghiệp 12 buổi

Digital by ENS Uyên” jsaction=”rcuQ6b:WYd;”> LinkLinkFacebook

Nhấp gọi để được tư vấn

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn