Trainer

Trainer

Trở thành  Trainer  với Go Digital

Go Digital hướng đến việc xây dựng một hệ thống đào tạo kỹ năng số, dành cho bất cứ ai mong muốn lan tỏa kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm, khơi nguồn cảm hứng trong các lĩnh vực liên quan đến Digital.

1. Sứ mệnh / Mission

Chúng tôi hướng đến một hệ thống mở để sẻ chia tri thức về kỹ năng số.

We aim for an open system to share knowledge about digital skills.

Bởi vì chúng tôi tin, kỹ năng số là điều thiết yếu

Đối với cá nhân: Biết Nhiều, Hiểu Sâu, Làm Tốt, Tiến Xa, Sống Hạnh Phúc.

Đối với tổ chức: Nâng Cao Thương Hiệu, Tạo Nhiều Giá Trị, Cuộc Sống Tốt Đẹp, Quốc Gia Thịnh Vượng.

Because we believe, Digital skills are essential

For individuals: Know More, Dig Deeper, Do Well, Go Further, Happier Life.

For organizations: Enhance Brand, Create More Values, Better Life, Better Nation.

Đăng ký

2. QUY TRÌNH & KẾ HOẠCH 

Giai đoạn

Gặp gỡ, trao đổi

Triển khai khoá

 Đo lường và tối ưu hiệu quả

Nhiệm vụ / Nội dung

Tạo tài khoản giảng viên

Đăng ký chương trình, khoá

Xác định khung chương trình

Xác định đối tượng, đầu vào

Xác định mục tiêu đầu ra

 Quyết định định ngày Go live

Tạo lịch trình sản xuất nội dung

Soạn Slide video

Kịch bản nói cho video

Form: bài tập, câu hỏi

Slide bài giảng

Kiểm tra phần kết quả học tập

Góp ý cho kế hoạch marketing, trang đích, hình ảnh, video của khoá,…

Xem báo cáo học viên, doanh thu của khoá

Xem feedback và phản hồi câu hỏi học viên

Nâng cấo và điều chỉnh chương trình khi đủ số lượng yêu cầu và doanh thu mục tiêu.

Ngày bắt đầu

Ngày hoàn thành

Tài liệu / Mẫu

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn