CHÍ THANH

CHÍ THANH

NGUYỄN CHÍ THANH

Senior Multimedia Designer| Specialist/Exicutive Designer

Vai Trò: Giảng Viên Media – ENS 

KINH NGHIỆM 

Hơn 6 năm kinh nghiệm trong các mảng về Multimedia

2 năm Senior Designer tại Tập đoàn Linderman/LatourLaw

3 năm Specialist Designer tại Tập đoàn dược  Mega Lifesciences PTY Limited/Unistretch ltd

2 năm hợp tác thiết kế tại AN LAM HOLDINGS IMPORT EXPORT & TRADING COMPANY LIMITED) 

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Graphic Desgin

UX/UI Design

Editor

Design Management

Art Design Consultant

Media trainer

TÍNH CÁCH TRONG CÔNG VIỆC

Vui vẻ, hoà đồng, Cam kết

HỌC VẤN

Đại Học FPT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: Thanhnc691996@gmail.com

Ngày sinh: 06.09.1996

Số điện thoại: 0792961996

Trang cá nhân:

Địa chỉ: Tân Bình, TP.HCM 

Giới tính: Nam

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn