TRẦN TIẾN DUY

TRẦN TIẾN DUY

GV: TRẦN TIẾN DUY

Giảng viên Go Digital

Giám đốc xưởng thực hành Digital MKT ngành TMĐT tại FPT Polytechnic

Cựu sinh viên SPKT khối kinh tế

Sinh viên khoá đầu tiên ngành TMĐT

SEO manager hơn 5 năm kinh nghiệm

Giảng viên Digital MKT ngành TMĐT tại FPT 

Từng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp TMĐT khoa kinh tế với dự án SEO website trên 8.5đ

Từng giữ vị trí CEO cty Agency MKT thiết kế website MiKoTech

Chi tiết: https://trantienduy.com/

Related Posts

Nhập Từ Khóa Của Bạn